A Harfi ile Başlayan Atasözleri

Atasözleri

A Harfi ile Başlayan Atasözleri

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Aba vakti aba, yaba vakti yaba

Abanın kadri yağmurda bilinir

Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.

Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.

Abdal tekkede, hacı Mekke’de bulunur

Abdala kar yağıyor, titremeye hazırım demiş

Abdalın dostluğu köy görünceye kadar.

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık

Acele ile menzil alınmaz

Acele işe şeytan karışır

Acemi katır kapı önünde yük indirir

Acemi nalbant gibi kah nalına vurur, kah mıhına

Acı patlıcanı kırağı çalmaz

Acı söz adamı dininden, tatlı söz yılanı ininden çıkarır

Acıkan doymam, susayan kanmam sanır

Acıkmış kudurmuştan beterdir

Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur

Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez

Aç at yol almaz, aç it av almaz

Aç ayı oynamaz

Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin

Aç doymam, tok acıkmam sanır

Aç elini kora sokar

Aç gözünü, açarlar gözünü

Aç kurt bile komşusunu dalamaz

Aç ne yemez, tok ne demez

Aç tavuk kendini darı ambarında sanır

Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz

Açık ağız aç kalmaz

Açık yaraya tuz ekilmez

Açık yerde tepecik kendini dağ sanır

Açılan solar, ağlayan güler

Açın gözü ekmek teknesinde olur

Açın karnı doyar, gözü doymaz

Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna

Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz

Adam adam denmekle adam olmaz

Adam adama her daim muhtaç olur

Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil

Adam adamdan korkmaz, utanır

Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir olmasa da çulu

Adam adamı bir kere aldatır

Adama dayanma ölür, ağaca dayanma kurur

Adam ahbabından bellidir

Adam olana bir söz yeter

Adamak kolay, ödemek güçtür

Adamın adı çıkacağına canı çıksın

Adamın iyisi alış verişte belli olur

Adamın iyisi iş başında belli olur

Adamın yere bakanından, suyun ağır akanından kork

Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından sakın

Âdemoğlu (insanoğlu) çiğ süt emmiştir

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur

Ağacı kurt, insanı dert yer

Ağaç kökünden yıkılır

Ağaç yaprağı ile güzeldir (gürler)

Ağaç yaş iken eğilir

Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter

Ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır

Ağır kazan geç kaynar

Ağır ol, batman gelesin

Ağır taş batman döver

Ağır yongayı yel kaldırmaz

Ağız yer, yüz utanır.

Ağlamayan çocuğa meme vermezler

Ağlatan gülmez

Ağrısız baş mezarda gerek (olur)

Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın ovar

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ah alan onmaz

Ahlatın (armudun) iyisini ayılar yer.

Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez.

Ahmak iti yol kocatır.

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ak akçe kara gün içindir.

Ak koyunun kara kuzusu da olur

Akacak kan damarda durmaz.

Akan su yosun (pislik) tutmaz.

Akar su çukurunu kendi kazar.

Akıl akıldan üstündür.

Akıl için yol birdir.

Akıl kişiye sermayedir

Akıl yaşta değil baştadır

Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır

Akıllı hırsız, şaşkın ev sahibini bastırır.

Akılsız başın zahmetini ayaklar çeker

Akla gelmeyen başa gelir

Aklına geleni işleme her ağacı taşlama

Akraba ile ye, iç, alışveriş etme

Akşama karşı gitme, tana karşı yatma

Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir.

Al elmaya taş atan çok olur.

Al kaşağıyı gir ahıra, yarası olan gocunsun

Alacağın olsun da alakargada olsun

Alacakla verecek ödenmez.

Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar.

Alçak yer yiğidi hor gösterir.

Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır.

Alet işler, el övünür.

Alışmış kudurmuştan beterdir.

Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar

Allah dağına göre kar verir

Allah kulunu kısmeti ile yaratır

Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir

Allah’ın bildiği kuldan saklanmaz

Allah’tan umut kesilmez

Almadan vermek, Allah’a mahsustur

Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma

Altı olur, yedi olur, hep Allah`ın dediği olur.

Altın eşik, gümüş eşiğe muhtaç olur.

Altın yere düşmekle pul olmaz.

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Aman diyene kılıç kalkmaz

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ana evlâdını atmış, yar başında tutmuş.

Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar olmaz.

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ar dünyası değil kâr dünyası

Araba devrilince yol gösteren çok olur.

Araba ile tavşan avlanmaz.

Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeri de oradan geçer.

Arı bal alacak çiçeği bilir

Arı, kızdıranı sokar

Arık öküze bıçak çalınmaz

Arpa eken buğday biçmez

Arslan yatağından bellidir

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Aslan yattığı yerden belli olur

Asil azmaz, bal kokmaz

Aslını inkâr eden haramzadedir

Âşığa Bağdat sorulmaz

Âşık âlemi kör, dört yanını duvar sanır

Aşını, eşini, işini bil

At yedi günde, it yediği günde

At binenin (iş bilenin), kılıç kuşananın.

At binicisini tanır

At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

At ölür, itlere bayram olur.

At sahibine göre kişner.

At yiğidin yoldaşıdır.

Atasını tanımayan Allah’ını tanımaz

Atılan ok geri dönmez

Atın bahtsızı arabaya düşer

Atın ölümü arpadan olsun

Atın ürkeği, yiğidin korkağı.

Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz.

Atlasa kıl yapışmaz

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Av avlayanın, kemer bağlayanın.

Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz.

Ava giden avlanır.

Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.

Ay ışığında ceviz silkelenmez.

Ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz.

Ayağı yürüten baştır.

Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin.

Ayağını yorganına göre uzat.

Ayı görmeden bayram etme.

Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır.

Ayranım ekşidir diyen olmaz

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Az söyle, çok dinle.

Az tamah çok ziyan getirir.

Az veren candan, çok veren maldan.

Aza demişler: “Nereye?”, “Çoğun yanına” demiş.

Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.

Azıcık aşım, kaygısız başım.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.