Vücudumuzda Neler Var?

Vücudumuz

Vücudumuzda Neler Var?

Vücutta bulunan sistemler nelerdir?

1. Vücutta hareket sistemi bulunur.
2. Vücutta sindirim sistemi bulunur.
3. Vücutta dolaşım sistemi bulunur.
4. Vücutta solunum sistemi bulunur.
5. Vücutta boşaltım sistemi bulunur.
6. Vücutta sinir sistemi bulunur.
7. Vücutta üreme sistemi bulunur.

Hareket nedir?

1. Vücudun ya da vücudun bölümlerinden birinin yer değiştirmesi olayına hareket denir.
2. Hareket, iskelet ve kaslarla yapılır.

Hareket sistemini oluşturan bölümler nelerdir?

1. İskelet hareket sistemini oluşturur.
2. Kaslar hareket sistemini oluşturur.

İskelet nelerden oluşur?

1. İskelet kemiklerden oluşur.
2. İskelet eklemlerden oluşur.

Hareket sistemini oluşturan bölümler nelerdir?

Hareket sistemini oluşturan bölümlerin görevleri nelerdir?

1. İskeletin vücuttaki görevi
2. Kasların vücuttaki görevi

Hareket sistemini oluşturan organların sağlığını nasıl korumalıyız?

1. Otururken, yürürken dik durmamız gerekir.
2. Kemik sağlığı için süt, süt ürünleri, balık, karaciğer yumurta vb. besinlerin alınması gerekir.
3. Düzenli spor yapmak gerekir.
4. Güneş ışığının gerekli olduğunu
5. Ağır yük kaldırmanın hareket sistemine zarar vereceği
6. Uzun süre yürüme ve ayakta durmanın hareket sistemine zarar vereceği
7. Anî dönme, anî eğilip kalkmaların hareket sistemine zarar vereceği
8. Yatarken sert yatakların ve küçük yastıkların tercih edilmesi gerekir.
9. Hareket sisteminde oluşabilecek rahatsızlıklar için doktora gidilmesi gerekir.

Sindirim sistemi nedir?

1. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesine sindirim denir.
2. Sindirimin, sindirim organları tarafından yapılır.

Sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?

1. Sindirim borusu, sindirim sistemi organıdır.
2. Ağız, sindirim sistemi organıdır.
3. Dişler sindirim sistemi organıdır.
4. Yemek borusu, sindirim sistemi organıdır.
5. Mide, sindirim sistemi organıdır.
6. İnce ve kalın bağırsaklar sindirim sistemi organıdır.

Sindirim sistemini oluşturan organların görevleri nelerdir?

1. Sindirim borusunun görevi
2. Ağzın görevi
3. Dişlerin görevi
4. Yemek borusunun görevi
5. Midenin görevi
6. İnce bağırsağın görevi
7. Kalın bağırsağın görevi

Ağız ve diş sağlığını koruma yolları nelerdir?

1. Tatlı ve şekerli yiyeceklerden sonra ağzın temizlenir.
2. Fındık, ceviz vb. yiyeceklerin dişlerle kırılmayacağı
3. Çok soğuk, sıcak yiyeceklerin yenilmez.
4. Sigara, alkol vb. zararlı maddelerin kullanılmayacağı
5. Diş ipi, naylon iple dişlerin temizlenir.
6. Altı ayda bir diş doktoruna gidileceği
7. Yemeklerden sonra dişlerin fırçalanacağı

Sindirim sistemini oluşturan organların sağlığını koruma yolları nelerdir?

1. Yiyeceklerin temiz ve taze olması gerekir.
2. Yiyeceklerin iyi pişirilmesi gerekir.
3. Yemeklerin düzenli öğün şeklinde yenilmesi gerekir.
4. Yiyeceklerin hızlı yenilmesinin sindirim sistemine zarar vereceği
5. Yiyeceklerin iyi çiğnenmesi gerekir.
6. Baharatlı, yağlı, fazla kızarmış yiyeceklerin sindirim sistemine zarar verir.
7. Yiyeceklerin çok sıcak ve çok soğuk yenilmesinin zararlı olduğunu
8. Asitli içeceklerin içilmesinin zararlı olduğunu
9. Öğünlerde su içilmesi gerekir.
10. Sigara ve alkol kullanmanın sindirim sistemine zararlı olduğunu
11. Belirli saatlerde düzenli olarak tuvalete çıkılması gerekir.
12. Sindirim organlarının rahatsızlığında doktora gidilmesi gerekir.

Dolaşım sistemi nedir?

1. Kalbin kasılıp gevşemesiyle kanın damarlar içinde yer değiştirmesine dolaşım denir.
2. Dolaşımın kalp ve damarlarla yapılır.

Dolaşım sistemini oluşturan organlar nelerdir?

1. Kalbin dolaşım sistemi organıdır.
2. Damarların dolaşım sistemi organıdır.

Dolaşım sistemini oluşturan organların görevleri nelerdir?

1. Kalbin görevi
2. Damarların görevi

Kanın özelliklerin

1. Kanın akıcı bir sıvı olduğunu
2. Kanın renginin kırmızı olduğunu

Kan grupların

1. Dört çeşit kan grubu olduğunu
2. Kan gruplarından birinin “A grubu” olduğunu
3. Kan gruplarından birinin “B grubu” olduğunu
4. Kan gruplarından birinin “AB grubu” olduğunu
5. Kan gruplarından birinin “O grubu” olduğunu
6. Her bir kan grubunun negatifi ve pozitifi olduğunu

Dolaşım sistemini oluşturan organların sağlığını koruma

1. Yeşil sebzelerin yenilmesinin dolaşım sistemine yararlı olacağı
2. Bol vitamin içeren meyvelerin yenilmesinin dolaşım sistemine yararlı olacağını
3. Sıkı ve dar giysilerin dolaşım sistemine zarar vereceği
4. Alkol, sigara gibi maddelerin dolaşım sistemini olumsuz etkilediği
5. Aşırı baharatlı ve yağlı yiyeceklerin dolaşım sistemini olumsuz etkilediği
6. Çalışılan yerlerin sık sık havalandırılması gerekir.
7. Düzenli spor yapılması gerekir.

Solunum

1. Vücut için gerekli olan temiz havanın alınıp vücutta oluşan kirli havanın dışarı atılmasına solunum denir.
2. Solunumun, solunum organlarıyla yapılır.

Solunum sistemini oluşturan organlar

1. Burnun, solunum sistemi organıdır.
2. Gırtlağın, solunum sistemi organıdır.
3. Akciğerlerin, solunum sistemi organıdır.
4. Soluk borusunun solunum sistemi organıdır.

Solunum sistemini oluşturan organların görevleri

1. Burnun görevi
2. Gırtlağın görevi
3. Akciğerlerin görevi
4. Soluk borusunun görevi

Solunum sistemini oluşturan organların sağlığını koruma

1. Solunum yapılan havanın temiz olması gerekir.
2. Grip, nezle ve diğer solunum yolu hastalıklarına yakalanan kimselerden uzak durulması gerekir.
3. Bulaşıcı hastalığı olan kişilerin eşyalarının kullanılmasının sakıncalı olduğunu
4. Sigara ve alkol kullanılmasının zararlı olduğunu
5. Temiz havada bol bol spor yapılması gerekir.
6. Mevsime uygun giyinilmesi gerekir.
7. Aşırı sıcak ve soğuk gıdalar yenilmesinin sakıncalı olduğunu
8. Bulunulan odanın sık sık havalandırılması gerekir.

Boşaltım

1. Bağırsaklardaki posa ile vücuttaki idrar, ter vb. salgıların vücuttan dışarı atılmasına boşaltım denir.
2. Boşaltımın, boşaltım organlarınca yapılır.

Boşaltım sistemini oluşturan organlar

1. Böbreklerin, boşaltım sistemi organıdır.
2. İdrar torbasının, boşaltım sistemi organıdır.
3. İdrar borusunun, boşaltım sistemi organıdır.
4. Derinin, boşaltım sistemi organıdır.

Boşaltım sistemini oluşturan organların görevleri

1. Böbreğin görevi
2. İdrar torbasının görevi
3. İdrar borusunun görevi
4. Derinin görevi

Boşaltım sistemini oluşturan organların sağlığını koruma

1. Sıcak havalarda bol sıvı alınmasının gerekir.
2. İçme suyunun temizliğine dikkat edilmesi gerekir.
3. Alkollü içkilerin, boşaltım sistemi organları üzerinde zararlı etkisi olduğunu
4. İdrarın fazla biriktirilmesinin vücut için zararlı olacağı
5. Fazla acılı, yağlı ve tuzlu yiyeceklerin boşaltım sistemi organları için zararlı olduğunu
6. Sık sık banyo yapılması gerekir.
7. Boşaltım sistemi organlarıyla ilgili hastalıklarda doktora gidilmesi gerekir

Üreme

1. Canlıların, kendine benzeyen yeni canlılar meydana getirmesine üreme denildiğini
2. İnsan türünün devamının üremeyle sağlar.
3. Üremenin, üreme organları ile yapılır.
4. Üremenin, dişi ve erkek üreme hücreleriyle meydana geldiği

Üreme sistemini oluşturan organlar

1. Kadınlarda dişi üreme organı bulunur.
2. Erkeklerde erkek üreme organı bulunur.

Üreme sistemini oluşturan organların görevleri

1. Dişi üreme organının görevleri
2. Erkek üreme organının görevleri

Ergenlik döneminin özelliklerin

1. Ergenlik döneminin yaklaşık olarak 11-21 yaşları arasını kapsadığı
2. Ergenlik döneminin kızlarda erkeklere göre daha erken başladığı
3. Ergenlik dönemine ait yaş sınırının kişiden kişiye farklılık gösterdiği
4. Ergenlik dönemine ait yaş sınırının toplumdan topluma farklılık gösterdiği

Ergenlik döneminde  meydana gelen bedensel değişikler

1. Boyun uzadığı
2. Vücut ağırlığının arttığı
3. Sesin kalınlaştığı
4. Yüzde sivilcelerin arttığı
5. Erkeklerde bıyık ve sakal çıktığı
6. Vücudun bazı bölgelerinde kıllanma olduğunu
7. Cinsel organlarda değişme olduğunu
8. Kızlarda âdet kanaması görüldüğünü
9. Erkeklerin, cinsel organlarından bir sıvının geldiği

Sinir sistemin

1. Sinir sisteminin, vücudumuzdaki organların düzenli çalışmasını sağlar.
2. Sinir sisteminin, vücudun diğer tüm sistemlerinin dengeli biçimde çalışmasını sağlar.
3. Sinir sisteminin, vücudumuzun çevreye uyum göstermesini sağlar.
4. Sinir sisteminin, insanın istemli ve istemsiz tüm hareketlerini düzenlediği

Sinir sistemini oluşturan organlar

1. Beynin, sinir sistemi organıdır.
2. Beyinciğin, sinir sistemi organıdır.
3. Omuriliğin, sinir sistemi organıdır.
4. Omurilik soğanının, sinir sistemi organıdır.

Sinir sistemini oluşturan organların görevleri

1. Beynin görevleri
2. Beyinciğin görevleri
3. Omuriliğin görevleri
4. Omurilik soğanının görevleri

Sinir sistemini oluşturan organların sağlığını koruma yolların

1. Düzenli spor yapılması gerekir.
2. Dengeli ve düzenli beslenmenin gerekli olduğunu
3. Darbe ve yaralanmalardan kaçınılması gerekir.
4. Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanılmaması gerekir.
5. Bulaşıcı hastalıklara karşı dikkatli olunması gerekir.

Duyu organların

1. Gözün, görme organıdır.
2. Kulağın, işitme organıdır.
3. Burnun, koklama organıdır.
4. Dilin, tat alma organıdır.
5. Derinin, dokunma organıdır.

Duyu organların

1. İstenilen duyu organının yerini kendi vücudunda gösterir.
2. İstenilen duyu organını model üzerinde gösterir.
3. İstenilen duyu organını şema üzerinde gösterir.

Göz sağlığını koruma yolların

1. A ve B vitamini yönünden zengin yiyeceklerin yenilmesi gerekir.
2. Okurken, yazarken ışığın sol taraftan gelmesine dikkat edilmesi gerekir.
3. Gözlerin temiz tutularak toz ve kirden korunması gerekir.
4. Gözlerin mikroplu, kirli sularla yıkanmasının sakıncalı olduğunu
5. Aydınlatmada ışığın yukarıdan gelmesi gerekir.
6. Çalışırken gözlerin ara sıra dinlendirilmesi gerekir.
7. Televizyonu uzun süre seyretmenin zararlı olduğunu
8.Görme ile ilgili rahatsızlıklarda doktora gidileceği
9. Fazla ve az ışığın gözlere zarar vereceği
10.Televizyonun çok yakından seyredilmemesi gerekir.
11. Aşırı soğuk, rüzgâr ve güneşin gözler için zararlı olacağı

Kulak sağlığını koruma yolların

1. Kulak yolunun temiz tutulması gerekir.
2. Sivri uçlu cisimlerle kulağın karıştırılmasının zararlı olacağı
3. Kulağa vurulmasının zararlı olacağı
4. Aşırı gürültünün kulağa zarar vereceği
5. Mikroplu sularla kulağın yıkanmasının sakıncalı olduğunu
6. Kulakla ilgili rahatsızlıklarda doktora gidileceği
7. Her banyodan sonra kulakların iyice kurulanması gerekir.
8. Şiddetli  seslerde ağzın açık tutulması gerekir.

Deri sağlığını koruma yolların

1. Sık sık banyo yapılması gerekir.
2. Kirli ve mikroplu sularla oynanmasının zararlı olacağı
3. Kaynar sulardan, yakıcı maddelerden uzak durulması gerekir.
4. Yazın güneşte fazla durulmasının zararlı olacağı
5. Deri hastalıklarında doktora başvurulması gerekir.

Burun sağlığını koruma yolların

1. Burnun sık sık temizlenmesi gerekir.
2. Burna yabancı maddelerin sokulmasının zararlı olacağı
3. Burun ile ilgili rahatsızlıklarda doktora gidileceği

Kişisel sağlık cihazların

1. Gözlüğün, sağlık cihazı olduğunu
2. Lensin, sağlık cihazı olduğunu
3. İşitme cihazının, sağlık cihazı olduğunu
4. Ortopedik ayakkabının, sağlık cihazı olduğunu
5. Protezlerin, sağlık cihazı olduğunu
6. Koltuk değneğinin, sağlık cihazı olduğunu
7. Tekerlekli sandalyenin, sağlık cihazı olduğunu

Kişisel sağlık cihazların

1. Kişisel sağlık cihazları içinden istenilen sağlık cihazını gösterir.
2. Kişisel sağlık cihazlarını gösteren resimler içinden, istenilen sağlık cihazını gösterir.

Kişisel sağlık cihazlarını kullanmada dikkatli olur.

1. Kişisel sağlık cihazlarını temiz kullanır.
2. Kişisel sağlık cihazlarının bakımını yapar.
3. Kişisel sağlık cihazlarını belirlenen süre içinde düzenli kullanır.
4. Kişisel sağlık cihazlarındaki bozukluklarda uzman kişilere başvurur.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir