Vücutta bulunan sistemler

İnsan vücudu

Vücutta bulunan sistemler nelerdir?

1. Hareket sistemi

2. Sindirim sistemi

3. Dolaşım sistemi

4. Solunum sistemi

5. Boşaltım sistemini

6. Sinir sistemi

7. Üreme sistemi

Hareket sistemi nedir?

Vücudun ya da bölümlerinden birinin yer değiştirmesi olayına hareket denir. Hareket, iskelet ve kaslarla yapılır.

Hareket sistemini oluşturan bölümler nelerdir?

1. İskelet hareket sistemini oluşturur.

2. Kaslar hareket sistemini oluşturur.

İskeletin oluşumu

1. İskelet kemiklerden oluşur.

2. İskelet eklemlerden oluşur.

Hareket sistemini oluşturan bölümlerin görevleri

1. İskeletin vücuttaki görevi

2. Kasların vücuttaki görevi

Hareket sistemini oluşturan organların sağlığını korumanın yolları

1. Otururken, yürürken dik durma

2. Kemik sağlığı için süt, süt ürünleri, balık, karaciğer yumurta vb. besinlerin alınması gerek

3. Düzenli spor yapmak gerek

4. Güneş ışığı gerekli

5. Ağır yük kaldırmanın hareket sistemine zarar vereceği

6. Uzun süre yürüme ve ayakta durmanın hareket sistemine zarar vereceği

7. Anî dönme, anî eğilip kalkmaların hareket sistemine zarar vereceği

8. Yatarken sert yatakların ve küçük yastıkların tercih edilmesi gerektiği

9. Hareket sisteminde oluşabilecek rahatsızlıklar için doktora gidilmesi gerektiği

Sindirim sistemi nedir?

1. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesine sindirim denir.

2. Sindirimin, sindirim organları tarafından yapılır.

Sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?

1. Sindirim borusu

2. Ağız

3. Dişler

4. Yemek borusu

5. Mide

6. İnce ve kalın bağırsaklar

Sindirim sistemini oluşturan organların görevleri nelerdir?

1. Sindirim borusunun görevi

2. Ağzın görevi

3. Dişlerin görevi

4. Yemek borusunun görevi

5. Midenin görevi

6. İnce bağırsağın görevi

7. Kalın bağırsağın görevi

Ağız ve diş sağlığını koruma yolları

1. Tatlı ve şekerli yiyeceklerden sonra ağzın temizleneceği

2. Fındık, ceviz vb. yiyeceklerin dişlerle kırılmayacağı

3. Çok soğuk, sıcak yiyeceklerin yenilmeyeceği

4. Sigara, alkol vb. zararlı maddelerin kullanılmayacağı

5. Diş ipi, naylon iple dişlerin temizleneceği

6. Altı ayda bir diş doktoruna gidileceği

7. Yemeklerden sonra dişlerin fırçalanacağı

Sindirim sistemini oluşturan organların sağlığını koruma

1. Yiyeceklerin temiz ve taze olması gerektiği

2. Yiyeceklerin iyi pişirilmesi gerektiği

3. Yemeklerin düzenli öğün şeklinde yenilmesi gerektiği

4. Yiyeceklerin hızlı yenilmesinin sindirim sistemine zarar vereceği

5. Yiyeceklerin iyi çiğnenmesi gerektiği

6. Baharatlı, yağlı, fazla kızarmış yiyeceklerin sindirim sistemine zarar vereceği

7. Yiyeceklerin çok sıcak ve çok soğuk yenilmesinin zararlı olduğu

8. Asitli içeceklerin içilmesinin zararlı olduğu

9. Öğünlerde su içilmesi gerektiği

10. Sigara ve alkol kullanmanın sindirim sistemine zararlı olduğu

11. Belirli saatlerde düzenli olarak tuvalete çıkılması gerektiği

12. Sindirim organlarının rahatsızlığında doktora gidilmesi gerektiği

Dolaşım sistemi

1. Kalbin kasılıp gevşemesiyle kanın damarlar içinde yer değiştirmesine dolaşım denir.

2. Dolaşım kalp ve damarlarla yapılır.

Dolaşım sistemini oluşturan organlar

1. Kalbin dolaşım sistemi organı olduğu

2. Damarların dolaşım sistemi organı olduğu

Dolaşım sistemini oluşturan organların görevleri

1. Kalbin görevi

2. Damarların görevi

Kanın özelliklerini bilir.

1. Kanın akıcı bir sıvı olduğu

2. Kanın renginin kırmızı olduğu

Kan grupları

1. Dört çeşit kan grubu

2. “A grubu”

3. “B grubu”

4. “AB grubu”

5. “O grubu”

6. Her bir kan grubunun negatifi ve pozitifi olduğu

Dolaşım sistemini oluşturan organların sağlığını korumanın yolları

1. Yeşil sebzelerin yenilmesinin dolaşım sistemine yararlı olacağı

2. Bol vitamin içeren meyvelerin yenilmesinin dolaşım sistemine yararlı olacağı

3. Sıkı ve dar giysilerin dolaşım sistemine zarar vereceği

4. Alkol, sigara gibi maddelerin dolaşım sistemini olumsuz etkilediği

5. Aşırı baharatlı ve yağlı yiyeceklerin dolaşım sistemini olumsuz etkilediği

6. Çalışılan yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği

7. Düzenli spor yapılması gerektiği

Solunum sistemi

1. Vücut için gerekli olan temiz havanın alınıp vücutta oluşan kirli havanın dışarı atılmasına solunum denir.

2. Solunumun, solunum organlarıyla yapılır.

Solunum sistemini oluşturan organlar

1. Burnun, solunum sistemi organı olduğu

2. Gırtlağın, solunum sistemi organı olduğu

3. Akciğerlerin, solunum sistemi organı olduğu

4. Soluk borusunun solunum sistemi organı olduğu

Solunum sistemini oluşturan organların görevleri

1. Burnun görevi

2. Gırtlağın görevi

3. Akciğerlerin görevi

4. Soluk borusunun görevi

Solunum sistemini oluşturan organların sağlığını korumanın yolları nelerdir?

1. Solunum yapılan havanın temiz olması gerektiği

2. Grip, nezle ve diğer solunum yolu hastalıklarına yakalanan kimselerden uzak durulması gerektiği

3. Bulaşıcı hastalığı olan kişilerin eşyalarının kullanılmasının sakıncalı olduğu

4. Sigara ve alkol kullanılmasının zararlı olduğu

5. Temiz havada bol bol spor yapılması gerektiği

6. Mevsime uygun giyinilmesi gerektiği

7. Aşırı sıcak ve soğuk gıdalar yenilmesinin sakıncalı olduğu

8. Bulunulan odanın sık sık havalandırılması gerektiği

27: Boşaltımı

 

1. Bağırsaklardaki posa ile vücuttaki idrar, ter vb. salgıların vücuttan dışarı atılmasına boşaltım denildiği

2. Boşaltımın, boşaltım organlarınca yapıldığı

28: Boşaltım sistemini oluşturan organları

 

1. Böbreklerin, boşaltım sistemi organı olduğu

2. İdrar torbasının, boşaltım sistemi organı olduğu

3. İdrar borusunun, boşaltım sistemi organı olduğu

4. Derinin, boşaltım sistemi organı olduğu

29: Boşaltım sistemini oluşturan organları

 

1. İstenilen boşaltım sistemi organını

2. İstenilen boşaltım sistemi organını şema üzerinde

30: Boşaltım sistemini oluşturan organların görevleri

 

1. Böbreğin görevi

2. İdrar torbasının görevi

3. İdrar borusunun görevi

4. Derinin görevi

31: Boşaltım sistemini oluşturan organların sağlığını koruma

 

1. Sıcak havalarda bol sıvı alınmasının gerektiği

2. İçme suyunun temizliğine dikkat edilmesi gerektiği

3. Alkollü içkilerin, boşaltım sistemi organları üzerinde zararlı etkisi olduğu

4. İdrarın fazla biriktirilmesinin vücut için zararlı olacağı

5. Fazla acılı, yağlı ve tuzlu yiyeceklerin boşaltım sistemi organları için zararlı olduğu

6. Sık sık banyo yapılması gerektiği

7. Boşaltım sistemi organlarıyla ilgili hastalıklarda doktora gidilmesi gerektiği

32: Üreme

 

1. Canlıların, kendine benzeyen yeni canlılar meydana getirmesine üreme denildiği

2. İnsan türünün devamının üremeyle sağladığı

3. Üremenin, üreme organları ile yapıldığı

4. Üremenin, dişi ve erkek üreme hücreleriyle meydana geldiği

33: Üreme sistemini oluşturan organları

 

1. Kadınlarda dişi üreme organının bulunduğu

2. Erkeklerde erkek üreme organının bulunduğu

34: Üreme sistemini oluşturan organları

 

1. Dişi üreme organını

2. Erkek üreme organını

35: Üreme sistemini oluşturan organların görevleri

 

1. Dişi üreme organının görevleri

2. Erkek üreme organının görevleri

36: Ergenlik döneminin özellikleri

 

1. Ergenlik döneminin yaklaşık olarak 11-21 yaşları arasını kapsadığı

2. Ergenlik döneminin kızlarda erkeklere göre daha erken başladığı

3. Ergenlik dönemine ait yaş sınırının kişiden kişiye farklılık gösterdiği

4. Ergenlik dönemine ait yaş sınırının toplumdan topluma farklılık gösterdiği

37: Ergenlik döneminde meydana gelen bedensel değişikleri

 

1. Boyun uzadığı

2. Vücut ağırlığının arttığı

3. Sesin kalınlaştığı

4. Yüzde sivilcelerin arttığı

5. Erkeklerde bıyık ve sakal çıktığı

6. Vücudun bazı bölgelerinde kıllanma olduğu

7. Cinsel organlarda değişme olduğu

8. Kızlarda âdet kanaması görüldüğünü

9. Erkeklerin, cinsel organlarından bir sıvının geldiği

38: Sinir sistemi

 

1. Sinir sisteminin, vücudumuzdaki organların düzenli çalışmasını sağladığı

2. Sinir sisteminin, vücudun diğer tüm sistemlerinin dengeli biçimde çalışmasını sağladığı

3. Sinir sisteminin, vücudumuzun çevreye uyum göstermesini sağladığı

4. Sinir sisteminin, insanın istemli ve istemsiz tüm hareketlerini düzenlediği

39: Sinir sistemini oluşturan organları

 

1. Beynin, sinir sistemi organı olduğu

2. Beyinciğin, sinir sistemi organı olduğu

3. Omuriliğin, sinir sistemi organı olduğu

4. Omurilik soğanının, sinir sistemi organı olduğu

40: Sinir sistemini oluşturan organları

 

1. İstenilen sinir sistemi organını

2. İstenilen sinir sistemi organını şema üzerinde

41: Sinir sistemini oluşturan organların görevleri

 

1. Beynin görevleri

2. Beyinciğin görevleri

3. Omuriliğin görevleri

4. Omurilik soğanının görevleri

42: Sinir sistemini oluşturan organların sağlığını koruma yolları

 

1. Düzenli spor yapılması gerektiği

2. Dengeli ve düzenli beslenmenin gerekli olduğu

3. Darbe ve yaralanmalardan kaçınılması gerektiği

4. Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanılmaması gerektiği

5. Bulaşıcı hastalıklara karşı dikkatli olunması gerektiği

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir