Sınıf içi etkinlikler uygulanırken ve dersler işlenirken nelere dikkat edilmelidir?

Sınıf eşyaları özenli kullanılmazsa ne olur?

Sınıf içi etkinlikler uygulanırken ve dersler işlenirken nelere dikkat edilmelidir?

• Dersi öğrenmeye elverişli ve destekleyici bir ortam oluşturulmalı, öğrenci özerkliği ve girişimleri desteklenmelidir.

• Öğrencilerin öne sürdükleri fikirler önemsenmelidir.

• Öğrencilerin motivasyon, ilgi, beceri ve öğrenme tarzları gibi bireysel farklılıkları göz önünde
bulundurulmalıdır.

• Öğrencilerin, ileri sürülen alternatif düşünceler üzerinde düşünmeleri, bu düşünceleri tartışmaları ve değerlendirmeleri teşvik edilmelidir.

• Öğrencilere yeni kavramları farklı durumlarda kullanma fırsatları verilmelidir.

• Öğrenme, toplumsal deneyimler sağlayacak şekilde organize edilmelidir.

• Bir öğrenme görevi oluştururken gerçek yaşamda karşılaşılan düzeyde karmaşık olmasına dikkat edilmelidir.

• Bir öğrenme görevi oluştururken “belirlemek, karşılaştırmak, sınıflamak, çözümlemek, oluşturmak” gibi üst
düzey bilişsel etkinlikleri gerektiren görevlere ağırlık verilmelidir.

• Öğrencilere açık uçlu, düşünmeye sevk eden, anlamlı ve derinliği olan sorular sorulmalıdır. Öğrenciler, kendi arkadaşlarına sorular sormaya yönlendirilmelidir.

• Öğrencilerin yaptıkları hataları anlamaları için geri bildirim kullanılmalıdır.

• Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri özendirilmelidir.

• Değişen sosyal ve çevresel ihtiyaçları karşılamaya önem verilmelidir.

• Sınıf içerisinde meydana gelebilecek olaylar dikkate alınmalıdır.

• Öğrencilerin konuyla ilgili sorulara verdiği cevaplar doğru veya yanlış diye eleştirilmemeli, dinleme kurallarına uymaları istenmeli ve yaratıcı düşünce becerilerinin geliştirilmesine özen gösterilmelidir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir