Sınıf içi etkinlikler uygulanırken ve dersler işlenirken nelere dikkat edilmelidir?

Sınıf içi etkinlikler uygulanırken ve dersler işlenirken nelere dikkat edilmelidir? • Dersi öğrenmeye elverişli ve destekleyici bir ortam oluşturulmalı, öğrenci özerkliği ve girişimleri desteklenmelidir. • Öğrencilerin öne sürdükleri fikirler önemsenmelidir. • Öğrencilerin motivasyon, ilgi,...