Öğrencilerin etkinlik süresince derse hazırlık, etkinliklere katılma, inceleme-araştırma-gözlem yapma, …

Online İlkokul

Öğrencilerin etkinlik süresince derse hazırlık, etkinliklere katılma, inceleme-araştırma-gözlem yapma, …

Öğrencilerin etkinlik süresince derse hazırlık, etkinliklere katılma, inceleme-araştırma-gözlem yapma, bilimsel yöntem becerilerini geliştirme ve yapılan çalışmalara katılma düzeylerini gözlemek amacıyla hazırlanan öğrenci gözlem seçenekleri

Öğrenci gözlem seçeneklerindeki becerilerin olumluluk ve sıklık dereceleri ne kadar fazla olursa, öğrencilerin bireysel ve grup başarılarına yansımaları da o kadar olumlu ve fazla olacaktır.

I. DERSE HAZIRLIK
1. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir.
2. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır.
3. Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir.
4. Derse hazırlıklı gelir.

II. ETKİNLİKLERE KATILMA
2. Görüşü sorulduğunda söyler.
3. Yeni ve özgün sorular sorar.
4. Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür.
5. Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar.

III. İNCELEME – ARAŞTIRMA – GÖZLEM
1. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur.
2. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır.
3. İnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar.
4. Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar.
5. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur.
6. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar.

IV. BİLİMSEL YÖNTEM
1. Bilinenlerden bilinmeyeni kestirir.
2. Verileri çizelgelere ve grafiklere dönüştürür.
3. Yönteme uygun deney yapar.
4. Deney sonuçlarını doğru yorumlar.
5. Deneye uygun rapor yazar.
6. Deneyin sonucunu sunar.
7. Araştırma, inceleme ve deney sonuçlarından genellemelere ulaşır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir