Öğrencinin başarı düzeyini ölçmek için öğrenci tarafından hazırlanan projeyi değerlendirme seçenekleri

Online İlkokul

Öğrencinin başarı düzeyini ölçmek için öğrenci tarafından hazırlanan projeyi değerlendirme seçenekleri

Proje değerlendirme seçeneklerindeki becerilerin olumluluk ve sıklık dereceleri ne kadar fazla olursa, öğrencilerin bireysel ve grup başarılarına yansımaları da o kadar olumlu ve fazla olacaktır.

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
Grup içinde görev dağılımı yapma
İhtiyaçları belirleme
Farklı kaynaklardan bilgi toplama
Projeyi plana göre gerçekleştirme
Ekip çalışmasını gerçekleştirme
Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi

II. PROJENİN İÇERİĞİ
Türkçeyi doğru ve düzgün yazma
Bilgilerin doğruluğu
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Toplanan bilgileri düzenleme
Kritik düşünme becerisini gösterme
Yaratıcılık yeteneğini kullanma

III. SUNU YAPMA
Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma
Sorulara cevap verebilme
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında öz güvene sahip olma
Severek sunu yapma

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir