Noktalama işaretleri nelerdir ve nerelerde kullanılır?

Noktalama işaretleri

Noktalama işaretleri nelerdir ve nerelerde kullanılır?

Noktalama işaretleri nelerdir? Noktalama işaretleri nerelerde kullanılır?

Yazı yazarken noktalama işaretleri kullanılır. Bu işaretler yazının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Noktalama işaretlerinin bazıları şunlardır:

Kısa Çizgi (-)

Kısa çizginin kullanım alanları nerelerdir? Kısa çizgi nerelerde kullanılır?

1. Satıra sığmayan sözcükleri bölmek için kullanılır. Satır sonuna sığmayan kelimeler hecelerinden ayrılarak yazılır.

  • Millî Mücadele’yi kazanmamızda birçok isimsiz kahra-
    manın üstün çabası vardır.
  • Seni gördüğüme se-
    vindim.
  • Seyit Onbaşı sayesinde düşmanı, Çanakkale’de yene-
    bildik.

2. Heceleri göstermek için kullanılır.

as-ker-le-ri-miz
Cum-hu-ri-yet
düş-man
Göz-lük-çü
on-ba-şı
Tür-ki-ye

Aşağıdaki kelimelerin satır sonuna sığmadıklarında nasıl bölünecekleri örnekteki gibi gösterilmiştir.
onbaşı                on-ba-şı
Cumhuriyet         Cum-hu-ri-yet
askerlerimiz        as-ker-le-ri-miz
düşman              düş-man
Türkiye               Tür-ki-ye

Konuşma Çizgisi (—)

Uzun çizgi de denilen konuşma çizgisi (—) satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.

— Bana bak, demiş.
— Hiç sorma arkadaş, demiş.
— Yavrularım, dermiş. Görevinize dikkat edin.

Nokta (•) nedir?

Noktanın kullanım alanları nerelerdir? Nokta nerelerde kullanılır?

Genel olarak nokta, cümlelerin sonuna konur. Noktadan sonra başlayan cümle her zaman büyük harfle başlar. Aşağıdaki metinde olduğu gibi.

Babamla her zaman güzel vakit geçiririm(.) Lunaparka gideriz(.) Orada oyuncaklara bineriz(.) Kâğıt helva alıp yeriz(.) Akşama kadar orası senin, burası benim gezer dururuz(.) Eve döndüğümüzde annem bizi sevgiyle karşılar(.)

Noktanın ( . ) kullanım alanlarını örnekleriyle gösterelim.

1. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.

Örnek kullanımlar

Annem pazardan elma aldı.

Kitap en iyi arkadaştır.

Pazardan iki kilo elma aldım.

2. Kısaltmaların sonuna konur.

Örnek kullanımlar

Dr. (doktor)

Prof. Dr. Aras BİLİR tıp alanında çalışıyor.

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için bir diğer ifadeyle sıralama sayılarından sonra kullanılır.

Örnek kullanımlar

Örnek: I. (birinci), II. Mehmet

2. (ikinci)

Kutay, 2. sırada oturuyor.

4. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.

Örnek kullanımlar

Örnek: 14.02.2017

Gülten 15.03.2008 tarihinde doğdu.

5. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.

Örnek: 10.30

Soru İşareti (?)

Soru işaretinin kullanım alanları nerelerdir? Soru işareti nerelerde kullanılır?

1. Soru bildiren cümlelerin ya da sözlerin sonuna konur.

Ödevlerini bitirdin mi?
Ali de bizimle gelecek mi?
Bugün neden gelmedin?
Hangi dersi daha çok seviyorsun?
Marketten şeker alır sın?
O da onlara kızdı ?
Odanı topladın ?
Onlara hiç karşı konulmayacak mıydı?
Sen geliyor musun?
Soru ekleri nelerdir?
Yarın sinemaya gidelim mi?

Koyu yazılan “mı” eki bir soru ekidir. Bu ek, kelimeye uyumlu olması için “mi, mu ve mü” biçimlerinde de kullanılabilir.
Soru ekleri, kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır. Ancak ona gelen eklerle bitişik yazılır.

2. Bilinmeyen yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.

Doğum yeri: ?

Nasrettin Hoca (?-1254)

Ünlem İşareti (!)

Ünlem işaretinin kullanım alanları nerelerdir? Ünlem işareti nerelerde kullanılır?

ünlem

1- Sevinme, şaşırma, korku gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.
Ünlem işareti sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma, şaşırma gibi duyguları anlatan cümle veya ifadelerin sonuna konur.
Ünlem işaretinin kullanım alanları ile ilgili cümleler nelerdir?
Ay, canım yandı!
Bu bayrak yere düşmez!
Göklerden inmez!
Hava ne kadar soğuk!
İmdat! Yangın var.
Kaç!

2- Hitap, seslenme ve uyarı sözlerinden sonra konur.
Ünlem işaretinin kullanım alanları ile ilgili cümleler nelerdir?
Ey Türk Gençliği!

Virgül (‚)

Virgülün ( , ) kullanım alanları nerelerdir? Virgül nerelerde kullanılır?

Virgülün kullanımı ile ilgili örnek cümleler nelerdir?

1. Cümlelerde birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcüklerin, kelime veya kelime gruplarının arasına virgül konur.

Anneler, babalar, çocuklar, herkes oradaydı.

Daha önce Ankara’yı, İstanbul’u, Aydın’ı ve Batman’ı gezdim.

Hasan, Elif ve Duru bize gelecek.

Kalemimi, silgimi, kitabımı ve defterimi almayı unutmadım.

Kırtasiyeden defter, kalem ve silgi aldım.

Pazardan elma, armut, muz aldım.

Zübeyde’nin mavi, kırmızı, yeşil ve mor renklerde birçok kalemi var.

2. Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

Kütüphaneye gittim, beğendiğim kitabı aldım.

Okula vardım, sınıfa girdim, sırama oturdum.

Sabah kalktı, kahvaltısını yaptı, okula gitti.

3. Cümlelerde anlam karışıklığını gidermek için kullanılır.

Küçük, okula gitti.

Oku da adam ol, baban gibi eşek olma.

Oku da adam ol baban gibi, eşek olma.

4. Hitap sözlerinden sonra konur.

Sevgili Anneciğim,

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.