M Harfi ile Başlayan Kelimeler

Duyma işitme dinleme müzik

M Harfi ile Başlayan Kelimeler

M Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Mabet kelimesinin sözlük anlamı: Bir dine inananların ibadet etmelerine mahsus yer, tapınak, ibadethane.

Madde kelimesinin sözlük anlamı: Duyularla algılanabilen nesne.

Maden kelimesinin sözlük anlamı: Ekonomik değeri olan taş ve minerallerdir.

Maden ocağı kelimesinin sözlük anlamı: Kazılarak maden cevheri çıkarılan yer.

Mahalle kelimesinin sözlük anlamı: Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü
parçalardan her biri.

Mahrum kelimesinin sözlük anlamı: Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken.

Makine kelimesinin sözlük anlamı: Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması.

Maliyet kelimesinin sözlük anlamı: Üretimde bir mal elde edilinceye kadar harcanan değerlerin toplamı.

Mangal kelimesinin sözlük anlamı: Isınmaya, bir şey pişirmeye yarayan üstü açık, ayaklı ocak.

Mâni kelimesinin sözlük anlamı: Halk şiirinde bir tür.

Marş kelimesinin sözlük anlamı: Ritmi, yürüyen bir kimsenin veya topluluğun adımlarını hatırlatan müzik parçası, bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası.

Maruz kalmak kelimesinin sözlük anlamı: Bir olay veya bir durumla karşı karşıya olmak.

Maskot kelimesinin sözlük anlamı: Uğur getirileceğine inanılan şey.

Maşallah kelimesinin sözlük anlamı: ‘Allah’ın (c.c.) istediği olur.’, ‘Allah (c.c.) nazardan saklasın.’, ‘Allah (c.c.) korusun.’ gibi anlamlara gelen hayret, dilek, beğenme ve dua cümlesi.

M Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Meal kelimesinin sözlük anlamı: 1. Anlam, kavram, mana, mefhum. 2. Kelime kelime olmaksızın, asıl anlatılmak istenileni ifade etmek suretiyle yapılan Kur’an tercümelerine verilen isim.

Medrese kelimesinin sözlük anlamı: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.

Medya kelimesinin sözlük anlamı: Büyük iletişim ve yayın organlarının tümü.

Megafon kelimesinin sözlük anlamı: Sesi yükseltip uzağa iletmeye yarayan koni biçiminde alet.

Mektep kelimesinin sözlük anlamı: Okul.

Mendil kelimesinin sözlük anlamı: Burun ve ter silmekte, el ve yüz kurulamakta kullanılan küçük, kare biçiminde dokuma veya yumuşak, ince kâğıt.

Menü kelimesinin sözlük anlamı: Yemek listesi.

Mensup kelimesinin sözlük anlamı: Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan.

Merhamet kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü.

Mesh kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyi elle sıvazlama anlamına gelen bu kelime abdest alırken ıslak eli başa, enseye; teyemmüm alırken de toprağa vurulan eli, kol ve yüze sürmeyi ifade eder.
Meslek kelimesinin sözlük anlamı: Karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş.

Meşale kelimesinin sözlük anlamı: Ucunda, alev çıkararak yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan değnek.

Meşgul kelimesinin sözlük anlamı:  Bir işle uğraşan, iş görmekte olan.

Meşru kelimesinin sözlük anlamı: Yapılmasına dinen izin verilmiş, dine uygun olan şey.
Metro kelimesinin sözlük anlamı: Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen, ulaşımı yerin altında sağlayan tren, yer altı treni.

Mevlit kelimesinin sözlük anlamı: Doğum, doğum zamanı, doğum yeri.

M Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Mikroorganizma kelimesinin sözlük anlamı: Mikroskopla görülebilen organizma.

Mikrop kelimesinin sözlük anlamı: Sadece mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve çeşitli hastalıklara sebep olan, yol açan tek hücreli canlıların ortak adı.

Mikser kelimesinin sözlük anlamı: Karıştırıcı, çırpıcı.

Millet kelimesinin sözlük anlamı: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

Millî kelimesinin sözlük anlamı: Milletlerle ilgili, millete özgü, ulusal.

Millî marş kelimesinin sözlük anlamı: Ülkelerin bağımsızlık simgelerinden olan, resmi makamlarca onaylanmış, çeşitli etkinliklerde seslendirilen marş.

Mineral kelimesinin sözlük anlamı: Kayaçların içinde bulunan ve kayaçları birbirinden farklı yapan maddelerdir.

Minnet kelimesinin sözlük anlamı: Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu.

Miras kelimesinin sözlük anlamı: Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey.

Misafir kelimesinin sözlük anlamı: Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, konuk.

Misk kelimesinin sözlük anlamı: Asya dağlarında yaşayan bir ceylan cinsinin erkeğinde karın derisi altında bulunan kese şeklindeki bir bezden elde edilen güzel kokulu siyah madde.

Mizaç kelimesinin sözlük anlamı: Huy, yaradılış, tabiat, karakter.

M Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Model kelimesinin sözlük anlamı: Doğrudan gözlenemeyen ve ölçülemeyen bir olgunun uygun benzetmelerle temsil edilmesi.

Modern kelimesinin sözlük anlamı: Bulunulan çağın şartlarına uygun olan.

Mola kelimesinin sözlük anlamı: 1. Yorgunluğu gidermek için duraklama. 2. Ara verme.

Mozaik kelimesinin sözlük anlamı: Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.

M Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Muayene kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimsenin hasta olup olmadığını araştırma.

Mucit kelimesinin sözlük anlamı: Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse.

Mucize kelimesinin sözlük anlamı: Peygamberlerin Allah’ın izniyle peygamberliklerini ispat için yaptıkları, akılla açıklanması mümkün olmayan olağanüstü iş, harikulade hal ve davranış

Muhafaza kelimesinin sözlük anlamı: Koruma, saklama.

Muhtar kelimesinin sözlük anlamı: Köy ve mahallenin y asalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy veya mahallede oturanların seçtikleri kimse, köy muhtarı, mahalle muhtarı.

Mukavva kelimesinin sözlük anlamı: Kalın karton.

Mushaf kelimesinin sözlük anlamı: 1. Sayfa halinde meydana getirilmiş şey, kitap. 2. Kur’an-ı Kerim.
Musluk kelimesinin sözlük anlamı: Takıldığı boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet.
Mutlu kelimesinin sözlük anlamı: Her türlü isteği eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmiş, mutluluğa ermiş kimse.

M Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Mübarek kelimesinin sözlük anlamı: 1. Çok saygı değer, hürmete lâyık, muhterem. 2. Hayırlı, uğurlu, kutlu, mukaddes. 3. Bereketli, verimli.

Müdafaa kelimesinin sözlük anlamı: Saldırıya karşı koyma, savunma, koruma.

Müddet kelimesinin sözlük anlamı: Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası.

Müezzin kelimesinin sözlük anlamı: Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan din görevlisi.

Mümin kelimesinin sözlük anlamı: İnanan, iman eden, gönülden bağlanan, güven veren, güvene kavuşturan kimse.

Münafık kelimesinin sözlük anlamı: Bir yüzüyle doğruluktan, adaletten söz ederken diğer taraftan bozgunculuk ve yalan üzere planlar yapan

Müşrik kelimesinin sözlük anlamı: Yüce Allah’a ortak, eş koşan kimse.

Müthiş kelimesinin sözlük anlamı: Şaşılacak kadar değişik.

Müze kelimesinin sözlük anlamı: Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı.

Müzik kelimesinin sözlük anlamı: Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Belirli kurallara bağlı olarak düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir