M Harfi ile Başlayan Kelimeler

Duyma işitme dinleme müzik

M Harfi ile Başlayan Kelimeler

M Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Mabet kelimesinin sözlük anlamı: Bir dine inananların ibadet etmelerine mahsus yer, tapınak, ibadethane.

Madde kelimesinin sözlük anlamı: Duyularla algılanabilen nesne.

Maden kelimesinin sözlük anlamı: Ekonomik değeri olan taş ve minerallerdir.

Maden ocağı kelimesinin sözlük anlamı: Kazılarak maden cevheri çıkarılan yer.

Mahalle kelimesinin sözlük anlamı: Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü
parçalardan her biri.

Mahcup kelimesinin sözlük anlamı: Bir topluluk içinde gereken güven ve cesareti kendinde bulamayan, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, utangaç.

Mahrum kelimesinin sözlük anlamı: Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken.

Makine kelimesinin sözlük anlamı: Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması.

Maliyet kelimesinin sözlük anlamı: Üretimde bir mal elde edilinceye kadar harcanan değerlerin toplamı.

Mangal kelimesinin sözlük anlamı: Isınmaya, bir şey pişirmeye yarayan üstü açık, ayaklı ocak.

Mâni kelimesinin sözlük anlamı: Halk şiirinde bir tür.

Marş kelimesinin sözlük anlamı: Ritmi, yürüyen bir kimsenin veya topluluğun adımlarını hatırlatan müzik parçası, bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası.

Maruz kalmak kelimesinin sözlük anlamı: Bir olay veya bir durumla karşı karşıya olmak.

Maskot kelimesinin sözlük anlamı: Uğur getirileceğine inanılan şey.

Maşallah kelimesinin sözlük anlamı: ‘Allah’ın (c.c.) istediği olur.’, ‘Allah (c.c.) nazardan saklasın.’, ‘Allah (c.c.) korusun.’ gibi anlamlara gelen hayret, dilek, beğenme ve dua cümlesi.

M Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Meal kelimesinin sözlük anlamı: 1. Anlam, kavram, mana, mefhum. 2. Kelime kelime olmaksızın, asıl anlatılmak istenileni ifade etmek suretiyle yapılan Kur’an tercümelerine verilen isim.

Medrese kelimesinin sözlük anlamı: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer. Geçmiş dönemlerdeki eğitim kurumu, okul.

Medrese

Medya kelimesinin sözlük anlamı: Büyük iletişim ve yayın organlarının tümü.

Megafon kelimesinin sözlük anlamı: Sesi yükseltip uzağa iletmeye yarayan koni biçiminde alet.

Mektep kelimesinin sözlük anlamı: Okul.

Mendil kelimesinin sözlük anlamı: Burun ve ter silmekte, el ve yüz kurulamakta kullanılan küçük, kare biçiminde dokuma veya yumuşak, ince kâğıt.

Menü kelimesinin sözlük anlamı: Yemek listesi.

Mensup kelimesinin sözlük anlamı: Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan.

Merhamet kelimesinin sözlük anlamı: Merhaba kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup ‘selam’ anlamına gelir. Selamlaşmada kullanılan bu kelime, “iyi günler”, “hoş geldiniz” veya “selamünaleyküm” gibi anlamlara gelir. Genellikle tanımadığımız veya görüşmediğimiz kişilerle karşılaştığımızda veya onlara hitap ettiğimizde kullanılır.

Merhamet kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü.

Mesh kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyi elle sıvazlama anlamına gelen bu kelime abdest alırken ıslak eli başa, enseye; teyemmüm alırken de toprağa vurulan eli, kol ve yüze sürmeyi ifade eder.
Meslek kelimesinin sözlük anlamı: Karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş.

Meşale kelimesinin sözlük anlamı: Ucunda, alev çıkararak yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan değnek.

Meşgul kelimesinin sözlük anlamı:  Bir işle uğraşan, iş görmekte olan.

Meşru kelimesinin sözlük anlamı: Yapılmasına dinen izin verilmiş, dine uygun olan şey.
Metro kelimesinin sözlük anlamı: Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen, ulaşımı yerin altında sağlayan tren, yer altı treni.

Mevlit kelimesinin sözlük anlamı: Doğum, doğum zamanı, doğum yeri.

M Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Mikroorganizma kelimesinin sözlük anlamı: Mikroskopla görülebilen organizma.

Mikrop kelimesinin sözlük anlamı: Sadece mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve çeşitli hastalıklara sebep olan, yol açan tek hücreli canlıların ortak adı.

Mikser kelimesinin sözlük anlamı: Karıştırıcı, çırpıcı.

Millet kelimesinin sözlük anlamı: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

Millî kelimesinin sözlük anlamı: Milletlerle ilgili, millete özgü, ulusal.

Millî marş kelimesinin sözlük anlamı: Ülkelerin bağımsızlık simgelerinden olan, resmi makamlarca onaylanmış, çeşitli etkinliklerde seslendirilen marş.

Mineral kelimesinin sözlük anlamı: Kayaçların içinde bulunan ve kayaçları birbirinden farklı yapan maddelerdir.

Minnet kelimesinin sözlük anlamı: Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu.

Miras kelimesinin sözlük anlamı: Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey.

Misafir kelimesinin sözlük anlamı: Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, konuk.

Misk kelimesinin sözlük anlamı: Asya dağlarında yaşayan bir ceylan cinsinin erkeğinde karın derisi altında bulunan kese şeklindeki bir bezden elde edilen güzel kokulu siyah madde.

Mizaç kelimesinin sözlük anlamı: Huy, yaradılış, tabiat, karakter.

M Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Model kelimesinin sözlük anlamı: Doğrudan gözlenemeyen ve ölçülemeyen bir olgunun uygun benzetmelerle temsil edilmesi.

Modern kelimesinin sözlük anlamı: Bulunulan çağın şartlarına uygun olan.

Mola kelimesinin sözlük anlamı: 1. Yorgunluğu gidermek için duraklama. 2. Ara verme.

Mozaik kelimesinin sözlük anlamı: Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.

M Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Muayene kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimsenin hasta olup olmadığını araştırma.

Mucit kelimesinin sözlük anlamı: Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse.

Mucize kelimesinin sözlük anlamı: Peygamberlerin Allah’ın izniyle peygamberliklerini ispat için yaptıkları, akılla açıklanması mümkün olmayan olağanüstü iş, harikulade hal ve davranış

Muhafaza kelimesinin sözlük anlamı: Koruma, saklama.

Muhtar kelimesinin sözlük anlamı: Köy ve mahallenin y asalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy veya mahallede oturanların seçtikleri kimse, köy muhtarı, mahalle muhtarı.

Mukavva kelimesinin sözlük anlamı: Kalın karton.

Mushaf kelimesinin sözlük anlamı: 1. Sayfa halinde meydana getirilmiş şey, kitap. 2. Kur’an-ı Kerim.
Musluk kelimesinin sözlük anlamı: Takıldığı boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet.
Mutlu kelimesinin sözlük anlamı: Her türlü isteği eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmiş, mutluluğa ermiş kimse.

M Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Mübarek kelimesinin sözlük anlamı: 1. Çok saygı değer, hürmete lâyık, muhterem. 2. Hayırlı, uğurlu, kutlu, mukaddes. 3. Bereketli, verimli.

Müdafaa kelimesinin sözlük anlamı: Saldırıya karşı koyma, savunma, koruma.

Müddet kelimesinin sözlük anlamı: Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası.

Müezzin kelimesinin sözlük anlamı: Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan din görevlisi.

Mümin kelimesinin sözlük anlamı: İnanan, iman eden, gönülden bağlanan, güven veren, güvene kavuşturan kimse.

Münafık kelimesinin sözlük anlamı: Bir yüzüyle doğruluktan, adaletten söz ederken diğer taraftan bozgunculuk ve yalan üzere planlar yapan

Müsrif kelimesinin sözlük anlamı: Müsrif kelimesinin Türkçe sözlük anlamı “israfçı” veya “savurgan” olarak geçer. Bir şeyi gereğinden fazla harcayan veya tüketen kişi anlamında kullanılır. Örneğin, para, zaman veya kaynakları savurgan bir şekilde harcayan bir kişi müsrif olarak nitelendirilebilir.

Müsrif kelimesi ile ilgili örnek cümleler:
Ali gereksiz şeylere para harcayan müsrif bir çocuktur.

Müşrik kelimesinin sözlük anlamı: Yüce Allah’a ortak, eş koşan kimse.

Müthiş kelimesinin sözlük anlamı: Şaşılacak kadar değişik.

Müze kelimesinin sözlük anlamı: Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı.

Müzik kelimesinin sözlük anlamı: Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Belirli kurallara bağlı olarak düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir