P Harfi ile Başlayan Kelimeler

Papatya

P Harfi ile Başlayan Kelimeler

P Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Padişah kelimesinin sözlük anlamı: Osmanlı Devleti’nde devleti yöneten kişi.

Palto kelimesinin sözlük anlamı: Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen, kalın kumaştan uzun giysi

Panayır kelimesinin sözlük anlamı: Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de taşıyan büyük pazar.

Para kelimesinin sözlük anlamı nedir?
Para kelimesinin Türkçe sözlük anlamı, “bir ülkede kullanılan ve genellikle madeni para ve kağıt para biçiminde olan, değeri resmi makamlarca saptanan ve mal ve hizmet alışverişi için kullanılan değer ölçüsü” olarak geçer. Para, ekonomik birimler arasındaki değişim aracı olarak kullanılan ve bir ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynayan bir araçtır.

Para kelimesi ile ilgili örnek cümleler nelerdir?
İşte “para” kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

1. İhtiyacımız olan mal ve hizmetleri satın almak için para gereklidir.
2. Gelecekteki harcamalar için tasarruf etmek önemlidir, çünkü paradan daha fazla kazanılmaz.
3. Bugün bankaya gidip birkaç fatura için para yatırmam gerekiyor.
4. Para kazanmanın sadece bir yolu çalışmak değildir; yatırım yaparak da para kazanabilirsiniz.
5. Dün akşam cüzdanımı kaybettim, içinde bir miktar para vardı.
6. İşsizlik, birçok insanın maddi sıkıntılar yaşamasına neden olabilir, çünkü para kazanamazlar.
7. Tatil için yeterli para biriktirdikten sonra, sonunda istediğimiz yere gitmeye karar verdik.
8. Başarılı bir işletme kurmak için, yeterli miktarda sermaye yani para gereklidir.
9. Ebeveynler genellikle çocuklarına para biriktirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunurlar, böylece acil durumlar için bir güvenlik ağı oluştururlar.
10. Hayır kurumları, topladıkları bağış paralarını yardıma muhtaç insanlara ulaştırmak için kullanırlar.
11. İstediğimiz ürünleri satın alırken para öderiz.

Paragraf kelimesinin sözlük anlamı: Düzyazıların içinde satır başlarıyla ayrılmış bölümlerden her biridir.

Paraşüt kelimesinin sözlük anlamı: Hava taşıtından veya yüksek bir yerden atlayan insanın kontrollü bir şekilde yere inmesini sağlayan araç.

Park kelimesinin sözlük anlamı: Gezip eğlenmek için düzenlenmiş bahçe.

Parlak kelimesinin sözlük anlamı: Parlayan, ışıldayan.

Paslaşmak kelimesinin sözlük anlamı: Bazı top oyunlarında oyuncuların topu birbirine ayağıyla veya eliyle aktarması.

Pataklamak kelimesinin sözlük anlamı: Rastgele vurarak dövmek.

Paten kelimesinin sözlük anlamı: Buz üstünde kaymak için kullanılan, çoğunlukla tabanına, dar uzun bir çelik takılı ayakkabı.

Paylaşma kelimesinin sözlük anlamı: Bir bütünü paylara ayırıp aralarında bölüşmek, üleşmek.

Pazar kelimesinin sözlük anlamı: Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer.

P Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Perde kelimesinin sözlük anlamı: Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri.

Personel kelimesinin sözlük anlamı: Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü.

Petrol kelimesinin sözlük anlamı: Kendine özgü kokusu olan, koyu renkli, doğal yanıcı madde.

Peygamber kelimesinin sözlük anlamı: Yüce Allah’ın mesajlarını insanlara ulaştıran elçidir.

P Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Piknik kelimesinin sözlük anlamı: Açık alanda yemek yemek için yapılan gezi.

P Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Plan kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen.

Plastik kelimesinin sözlük anlamı: Isı ve basınç etkisiyle biçim verilen, organik veya sentetik olarak yapılan madde.

P Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Posta kelimesinin sözlük anlamı: Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü.

Poşet kelimesinin sözlük anlamı: Genellikle plastikten veya kâğıttan yapılmış, içine öteberi koymaya yarayan taşıma gereci, torba.

P Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Priz kelimesinin sözlük anlamı: Elektrik akımı almak için fişin sokulduğu yuva.

Program kelimesinin sözlük anlamı: Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge.

Proje kelimesinin sözlük anlamı: Bir kurum tarafından hazırlanıp onaylanmış çalışma planı.

Projeksiyon kelimesinin sözlük anlamı: Bilgisayar ve televizyon gibi cihazların görüntülerini duvar ya da perdeye yansıtan cihaz.

Prozodi kelimesinin sözlük anlamı: Bir müzik eserinde hece vurgularının; müzik, vurgu ve yükselişleriyle uyuşmuş olmasına denir.

P Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Put kelimesinin sözlük anlamı: Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne.

Putperest kelimesinin sözlük anlamı: Puta tapan.

Püskürme kelimesinin sözlük anlamı: Yanardağın duman, kül ve lav çıkarması.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir