İlkokul 2. sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeler Sayfa 7-20

words laptop television

İlkokul 2. sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeler Sayfa 7-20

Listen to the words and repeat.
Kelimeleri dinleyin ve tekrarlayın.

words laptop television

Laptop
Lemon
Camp
Television
Yoghurt
Doctor

Dizüstü bilgisayar
Limon
Kamp
Televizyon
yoğurt
Doktor

Listen to the dialogues.
Diyalogları dinleyin.

What is this

What is this?
Bu nedir?

This is a laptop, Celine.
Bu bir dizüstü bilgisayar, Celine.

İngilizce gorilla kangaroo

That is a gorilla, Celine.
Bu bir goril, Celine.

And that is a kangaroo.
Ve bu bir kanguru.

Wow! They are so cute.
Vay! Onlar çok şirin.

Look at the pictures. Listen and point.
Resimlere bakmak. Dinle ve işaret et.

İngilizce That is a restaurant.

That is a restaurant.
Orası bir restoran.

That is a university.
Bu bir üniversite.

This is a wagon.
Bu bir vagon.

This is a note.
Bu bir not.

That is an ambulance.
Bu bir ambulans.

Look at the pictures and circle the correct words.
Resimlere bakın ve doğru kelimeleri daire içine alın.

İngilizce That is an office – orchestra.

That is an office / orchestra.
Orası bir ofis / orkestra.

İngilizce This is a cake – laptop.

This is a cake / laptop.
Bu bir pasta / dizüstü bilgisayar.

That is a kangaroo – zebra.

That is a kangaroo / zebra.
Bu bir kanguru / zebra.

Listen and tick the correct pictures.
Then point and say.
Dinleyin ve doğru resimleri işaretleyin.
Sonra işaret edip söyleyin.
television: televizyon
football: Futbol
office: ofis
video: video

FUN TIME!
EĞLENCE ZAMANI!

Color the pictures and complete the sentences.
Resimleri renklendirin ve cümleleri tamamlayın.

That is a train.
Bu bir tren.

This is a gorilla.
Bu bir goril.

GAME TIME!
OYUN ZAMANI!

Draw an object on the board.
Your friends will try to guess it.
Tahtaya bir nesne çizin.
Arkadaşlarınız bunu tahmin etmeye çalışacak.

What is that?
Bu nedir?

A train.
Bir tren.

Yes, this is a train.
Evet, bu bir tren.

LET’S PRACTICE!
Haydi pratik yapalım!

Match the pictures with the words.
Resimleri kelimelerle eşleştirin.

ingilizce words lemon doctor kangoroo

lemon
doctor
kangaroo
ambulance
picnic
yoghurt

limon
doktor
kanguru
ambulans
piknik
yoğurt

Listen and follow the route.
Find the correct star and color it.

Dinleyin ve rotayı takip edin.
Doğru yıldızı bulun ve renklendirin.

Thank you
Microphone
Balloon
Zebra
Lemon
Football
Gorilla
Basketball
Telephone
wagon
Yogurt
laptop
ambulance
Kangaroo
Hide and seek game

İngilizce words

Listen and find the absent letters.
Point and say.
Dinleyin ve eksik harfleri bulun.
İşaretle ve söyle.

That is a train.
Bu bir tren.

That is a zebra.
Bu bir zebra.

This is a doctor.
Bu bir doktor.

That is a gorilla.
Bu bir goril.

What is that? Follow the route and say.
Bu nedir? Rotayı takip edin ve söyleyin.

Trace and color the pictures. Say what they are.
Resimleri takip edin ve renklendirin. Ne olduklarını söyle.

Circle the correct words.
This / That is a television.
This / That is a stadium.
This / That is a microphone.
This / That is a cafe.
Bu / Şu bir televizyondur.
Bu / Şu bir stadyum.
Bu / Şu bir mikrofondur.
Burası / Şurası bir kafe.

NOW I KNOW SAYING
ŞİMDİ SÖYLÜYORUM BİLİYORUM

This is a picnic.
Bu bir piknik.
Yes, this is a picnic.
Evet, bu bir piknik.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir