Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Haziran 2021

Evlilik ve nikahın önemi nedir?

Evlilik ve nikahın önemi nedir?

“Yalnız taş duvar olmaz.” atasözüyle anlatılmak istenen nedir?

Toplumun temeli olan aile, evlilikle kurulur. Evlilik hukuki bir sözleşmeyle başlar. Karşılıklı olarak gerçekleştirilen nikah akdiyle oluşur. Nikah, bir erkek ve bir kadının birbirlerine eş olmak üzere yaptıkları mukaveledir. Bu mukaveleyle meşru bir karı kocalık münasebeti oluşur. Nesep, hısımlık, analık babalık, evlatlık hakları ve vazifeleri, velayet, miras, nafaka münasebetleri doğar ve bunların bir takım hukuki sonuçları vardır.

İslam, evliliğin şartlarını belirlenmiş ve evliliği nikah akdi şartına bağlamıştır. Toplumun huzurunu sağlamak, nikahın tarafları olan kadın ve erkeğin hak ve hukukunu korumakla mümkündür. Buna göre İslam’ın öngördüğü nikah, tarafların karşılıklı rızası ve şahitlerin tanıklığıyla herkese ilan edilen ve kadın için mehir gibi hakları
tanıyan nikahtır. Nikah, özü itibariyle iki insanın meşru birlikteliğini topluma duyurarak her türlü kötü zannın önüne geçmeyi, dolayısıyla ailenin toplumsal bakımdan kabulünü hedefler.

Evlilik insanlar arası kaynaşmaya ve yakınlaşmaya vesile olur. Kayınpeder, kaynana, kayınbirader, elti, bacanak, görümce, baldız şeklinde isimlendirilen akrabalık, dostluk ve arkadaşlık ilişkileri kurulur. Bu sayede toplumda kaynaşma meydana gelir. Sosyal çevre genişler ve ilişkiler zenginleşir. Sevinçler ve sıkıntılar paylaşılır. Toplum değerlerini benimseyen, millî ve manevi değerlerini sahiplenen, inançlı ve ahlaklı bireyler meşru evlilikler yoluyla çoğalır. Gayrı meşru ilişkilerin önü kesilerek ahlaksızlığa giden yollar kapanmış olur.

Evliliğin amacı nedir?

• Sevme ve sevilme ihtiyacı
• İki kişinin biyolojik, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini doyurması
• Dünyaya yeni nesiller getirme
• Toplumda bir yer edinebilme
• Birlikte güven içinde olma ve korunma duygusu
• Dayanışma duygusunu hissetme
• Geleceğe güvenle bakabilme
• Cinsel yaşamın meşru ve sağlıklı olarak düzenlenmesi

Dinimiz evliliğe önem vermiş ve evlilikle ilgili birçok ilkeyi Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah (c.c.) bizlere bildirmiştir. Bir Müslüman’ın kimlerle evlenmemesi gerektiği Nisâ suresi, 23. ayette şöyle vurgulanmıştır: “Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz (nikâh ortadan kalktığında) kızlarını almanızda size
bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak geçen geçmiştir, Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”

Evliliğin aşamalarını din ve gelenekler belirlemiştir. Dinimize göre şartları yerine getirilmiş bir nikah evlilik için yeterli görülmüştür. Geleneğimizde ise sırasıyla söz, nişan ve düğün gibi uygulamalarla evlilik gerçekleşmektedir. Geleneğin ortaya koyduğu bu uygulamaların toplumun kaynaşması, evlenecek çiftlerin birbirini tanımaları, birlikte yuva kurmak için gayret sarf etmeleri gibi olumlu etkileri vardır. Ancak dışardan aile ve akraba müdahaleleri, nişan ve düğün masrafları, evliliğin tamamlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu konuda Peygamberimizin (s.a.v.) “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız…”8 tavsiyesine kulak vererek evlilik için şartları kolaylaştırmanın yolları aranmalıdır.

8 Buhârî, Cihâd, 164.

Ayet ve Hadislerde Evlilik

Bir Müslüman olarak her konuda olduğu gibi evlilik ve aileyle ilgili de başvuracağımız ilk kaynaklar Kur’an ve sünnettir. Kur’an-ı Kerim’de, Peygamberimizin (s.a.v.) söz ve fiillerinde evlilikle ilgili emirler, yasaklar ve tavsiyeler vardır. Bu ayet ve hadislerden bazıları şöyledir:

“Allah, size kendi cinsinizden var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar?” (Nahl Suresi 72. ayet.)

Onlar, “Ey Rabb’imiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir. (Furkân suresi, 74. ayet.)

“Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Nûr suresi, 32. ayet.)

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rûm suresi, 21. ayet.)

“Ey genç topluluğu! Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur…” (Buhârî, Nikâh, 3.)

“İyi erkeklerle iyi kadınları (birbirleriyle) evlendirin.” (Dârimî, Nikâh, 10.)

“Birbirlerini seven (çiftlerin birleşmesi) için nikahtan daha iyi bir çözüm yoktur.” (İbn Mâce, Nikâh, 1.)

“Bir kadınla dört şeyden dolayı evlenilir: Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını seç. Aksi halde fakr-u zarurete duçar olursun!” (Buhârî, Nikâh, 16.)

Evlilik ve nikahın önemi nedir?

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.