Dünya kız çocukları günü nedir?

kız çocuk gülümse mutlu neşeli

Dünya kız çocukları günü nedir?

Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2011’de alınan karar doğrultusunda 2012’den bu yana 11 Ekim, “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak ilan edildi.

Bugünün amacı kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve onların insan haklarından etkili bir şekilde yararlanmalarının sağlanmasıdır.

Bu günün kız çocuklarının gereksinimleri, eğitimleri, güçlenmeleri ve yapabilirliklerini artırma konusunda bir tartışma ve farkındalık günü olarak kutlanması, bu alanda geliştirilecek politika ve uygulamalara ışık tutacaktır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre çocukların hayatta kalma, gelişme, korunma ve katılım olmak üzere dört temel hakkı vardır.

Eğitim son derece önemli ancak tek başına yeterli değil. Kız çocuklarının aynı zamanda cesaretlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kendilerine dayattığı rollerin dışına çıkmaları gerekir.

Kız çocuklarının diledikleri her alanda başarılı olabilecekleri konusunda özgüven kazanması gerekmektedir.

Kız çocuklarının görünürlüklerine katkıda bulunan Dünya Kız Çocukları Günü bu açıdan önemli bir fırsattır.

Kız çocuklarının hayallerinin peşinden gitmeleri için hem ailelerinden hem öğretmenlerinden destek görmeleri gerekiyor. Bu nedenle toplumsal cinsiyet bilincinin toplumun her kesimine yayılması büyük önem taşıyor. Kız çocuklarının toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşama katılımda güçlü bireyler olabilmeleri için onları hep birlikte desteklemeliyiz.

Kız çocuklarının insan haklarından tam yararlanmalarını sağlamak amacıyla BM tarafından 11 Ekim, “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak ilan edildi.

Kız çocuklarının meslek seçimlerinde kendilerine dayatılan toplumsal cinsiyet rollerini aşacak cesur kararlar almaları gerekmektedir.

Kız çocuklarının okullaşmasının ve eğitime devam etmesinin, toplumsal gelişmenin en önemli adımlarından biridir.

Kız çocuklarının toplumda daha güçlü olmaları, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmaları, bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları dileğiyle dünyadaki kız çocuklarının “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü”nü kutlarız.

Mühendis olmanın, bilim insanı olmanın hayalini kuran kız çocuklarına ihtiyacımız var. Bunun için kız çocuklarının potansiyellerini keşfetmelerine destek olmalıyız. Onlara zihinlerindeki kalıpları kıracak, hayal kurma özgürlüklerini ve yeteneklerini destekleyecek, kendi masallarının kahramanı olmalarını sağlayacak bir eğitim vermeliyiz. Kısacası, dinleyerek büyüdükleri masalların aksine, Pamuk Prenses’in uyanmak için Prense değil, eğitime ve cesaretlendirilmeye ihtiyacı olduğunu görmezden gelmemeliyiz.

Özellikle Ortadoğu olmak üzere kız çocukları hala savaşlarda büyük acılara maruz kalabiliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği genç kızlar için daha az eğitim, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünde erkek akranlarına oranla daha fazla iş yükü, ev işlerine ve bakım rollerine yardım etme, toplumda daha az fırsata sahip olma gibi çeşitli dezavantajlara sebep olmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için devlete, ailelere, topluma ve sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan ve kız çocuklarının yapabilirliklerini artıran, güçlenmelerine katkıda bulunan her türlü girişim ile çabanın desteklenmesi ve gündemleştirilmesi önem taşımaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir