Çevrenizdeki doğal unsurlar nelerdir?

doğa yol dağ

Çevrenizdeki doğal unsurlar nelerdir?

• Yaşadığınız yerleşim birimi dağlık bir araziye mi, düzlüğe mi kurulmuştur?
• Yaşadığınız yerleşim biriminin çevresinde orman, otlak bulunuyor mu?
• Yakın çevrenizde göl, deniz, akarsu var mı?
• Yakın çevrenizde mevsimlere göre hava nasıldır?

Yer şekilleri, toprak yapısı, iklim koşulları ve su kaynakları, yaşadığımız çevrenin doğal unsurlarıdır. Doğal unsurların, insanların yaşamları üzerinde etkileri vardır. Bu etkilerden bazıları olumlu, bazıları olumsuzdur.

• Doğal unsurların insanların yaşamları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?
• Yer şekillerinin, yerleşim birimlerinde yaşayan insan sayısına etkisi var mıdır?
• Yer şekillerinin ulaşımdaki etkileri nelerdir?

Yer şekilleri, o çevrede kurulan yerleşim birimlerinin özelliklerini belirler. Dağlık arazilerde yerleşim, ulaşım ve tarım olanakları kısıtlı olabilir. Bu olumsuzluklar, dağlık arazilerde daha az yerleşim birimi kurulmasına neden olur. Ayrıca bu tür arazilerde kurulan yerleşim birimlerinde yaşayan insan sayısı da fazla değildir.
Düzlük araziler ise yerleşim, ulaşım ve tarım olanaklarına sahiptir. Bu nedenle düzlük arazilere kurulan yerleşim birimlerinde daha çok insan yaşar.

• Yerleşim birimlerinin su kaynaklarına yakın olmasının önemi nedir?
• Yakın çevrenizdeki su kaynaklarından nasıl yararlanılır?

Su kaynaklarına yakınlık, insanların su ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırır. Bitkisel ürünler yetiştirilen tarım arazilerinin sulanmasına olanak verir. Turizm ve balıkçılığın, o çevrede yaşayan insanların gelir kaynakları arasında yer almasını sağlar.

Doğal unsurlar tarım etkinliklerini nasıl etkiler?

Yer şekilleri, insanların hangi tarım etkinliklerini yapacaklarını da belirler. Yakın çevrede otlaklar varsa büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık yapılır. Orman yakınında arıcılık, su kaynakları yakınında balıkçılık yaygındır.
Doğal unsurlar, tarım arazilerinde yetiştirilecek bitkisel ürünleri de belirler. Düzlük arazilerde bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi daha yaygındır. Ancak eğimli arazilerde de uygun ürünler yetiştirilebilir.
Bazı arazilerin toprak yapısı her bitkisel ürünün yetiştirilmesine olanak vermez. Killi toprak suyu emer, kumlu toprak suyu tutmaz. Kireçli ve taşlı toprak, bitkilerin köklenmesini engeller. Taşlı toprak, traktör gibi tarım araçlarının kullanılmasına olanak vermez. Bu tür topraklarda belli bitkisel ürünler yetiştirilebilir. Bitkisel üretim için en verimli toprak türü humuslu topraktır. Humuslu toprakta her bitki yetiştirilebilir.

İklim koşulları da yetiştirilecek bitkisel ürünleri etkiler. Bazı bitkilerin su ihtiyacı fazladır, yağışlar yeterli olmazsa sulama yapılması gerekir. Bazı bitkiler sıcak, bazı bitkiler soğuk iklimi sever. Bu nedenle her bitki türü her yerde yetiştirilemez.

Yer şekilleri, toprak verimliliği, su kaynakları ve iklim koşulları gibi doğal unsurların insan yaşamına etkileri nelerdir?

You may also like...

1 Response

  1. Erdal dedi ki:

    Çevremizdeki doğal unsurları korumak hepimizin görevidir. Ormanlık alanlar, akarsular, kırlar, vs. her biri ayrı güzel.
    Bu konuda bilgilendirdiğiniz için teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir