Başlıca İbadetlerimiz Nelerdir?

din dua kadın ibadet namaz

Başlıca İbadetlerimiz Nelerdir?

Hayatın tamamını kuşatan ibadet anlayışından başka, bir de zamanı, yeri, yapılış tarzı ve miktarı dinimizce belirlenmiş özel ibadetler vardır. Dinimizin temel esasları olan ibadetlerimizin başlıcalar ı şunlardır: namaz, oruç, zekât, hac. Bunları yapılma şekli yönünden kendi içinde üç gruba ayırabiliriz: Bedenle yapılanlar (namaz, oruç), malla yapılanlar (zekât) ve hem beden hem malla yapılanlar (hac).

Namaz

Namaz, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın yerine getirmek zorunda olduğu, belirli şartları, vakitleri
ve şekilleri olan farz bir ibadettir. Namazın vaktinde kılınması Allah’ın en sevdiği davranışlar arasındadır. Namaz
ın vaktinde kılınabilmesi için dinimizin sağladığı birçok kolaylık vardır. Örneğin su bulunmadığında teyemmüm
yaparak, hasta olunduğunda oturarak ya da uzanarak namaz kılınabilmektedir. Namaz, müminin ruhunu ve gönlünü Allah’a açması, O’ndan rahmet ve bereket dilemesi, O’na olan derin saygısını ifade etmesi, O’nun yüceliği karşısında kendi acizliğini itiraf edip boyun eğdiğini göstermesidir.

Oruç

Ramazan ayı boyunca oruç tutmak İslâm’ın beş esasından biridir. Oruç, bedenle yapılan ibadetlerdendir. Oruç
tutmak “tan yerinin ağarmasından gün batımına kadar Allah rızası için ibadet maksadıyla yemek içmek gibi davran
ışlardan uzak durmak” demektir. Oruç, ergenlik çağına gelmiş ve akıl sağlığı yerinde olan her Müslümanın sorumlu olduğu bir ibadettir. Allah rızası için tutulan oruç, birçok bireysel ve toplumsal faydayı da beraberinde getirir.

Zekât

Zekât, İslâm dininin beş esasından biridir. Kişinin, sahip olduğu malın bir miktarını, Kur’an-ı Kerim’de belirtilen kimselere, ibadet maksadıyla, Allah rızası için vermesidir. Her yıl zekât vermek, gerekli şartları taşıyanlara farzdır. Zekât vermek, Kur’an’da pek çok yerde namaz kılmakla birlikte anılmıştır. Bu da zekâtın, Müslümanın hayatında dinin direği sayılan namaz kadar önemli olduğuna işaret eder.

Hac

Hac, İslâm dininin beş esasından biridir. Kâbe’yi ve etraf ındaki kutsal mekânları, hac aylarında usulüne uygun
olarak ziyaret etmektir. Gerekli şartları taşıyan her Müslümanın ömründe bir defa haccetmesi farzdır.

Sadaka

Sadaka, kişinin sırf Allah rızası için, muhtaç kimselere zekât dışında malının bir kısmını vermesi ve başkalarına iyilik yapmasıdır. Sadaka kavramı, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yapılan her türlü maddî harcamayı ve manevî fedakârlığı ifade eder. Bu sebeple sadaka, zekâttan daha geniş kapsamlıdır. Sadaka vermek, çok büyük sevaptır. Sadaka, Müslümanların hayır yollarında birleşip kaynaşmalarını sağlayan manevî güç kaynağıdır. Peygamberimiz (as) de her fırsatta Müslümanları sadaka vermeye teşvik etmiştir. Nitekim yoksul sahabiler dahi çarşıda su satıp elde ettikleri ufak geliri sadaka vererek bu sevaba ulaşmaya çalışmışlardı. Peygamberimizin
(as) “Veren el, alan elden üstündür.” sözü her devirde, Müslümanları “veren el” olmaya, helâl yoldan çalışıp kazanmaya ve kazançlarını paylaşmaya doğru harekete geçirmiştir.

Amel-i Salih

Amel-i salih ifadesi Kur’an-ı Kerim’de “iman etmek” kavramıyla birlikte sıkça kullanılır. Amel-i salih (salih amel), “iyi, güzel ve doğru dürüst davranış” demektir. İmana uygun ve onunla uyumlu her türlü doğru davranış, salih amel sınıfına girer. Örneğin namaz kılmak, birisine güler yüz göstermek, ihtiyacı olan insanlara yardım etmek, iyiliği özendirmek, kötülüğe engel olmak, selam vermek, bir hayvanı doyurup ona su vermek, hatta yoldaki zarar verebilecek bir taşı kenara çekivermek… Salih amel, hiç kimseden herhangi bir karşılık beklemeksizin sadece Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılır. İnsanlar ve bütün varlıklar için yararlı olan her iş, Allah’ı hoşnut eder.
İman davranışları, davranışlar da inançları etkiler. İman, davranışlarla açığa çıkar, davranışların güzelleşmesine sebep olur. Yapılan her güzel iş, imanın meyveleri olarak hayat bulur.

İbadetler yapılma şekline göre nelerdir?

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir