Atatürk’ün bilime ve akılcılığa verdiği önem

Atatürk’ün bilime ve akılcılığa verdiği önem nedir?

Bilimin her konuda insan yaşamına yön vermesi gerekir. Bilimsel çalışmalar sayesinde cehalet ortadan kalkabilir. Atatürk yaptığı her işte akılcılığı ve bilimi esas almıştır.

İnsan aklı ile gerçekleri anlama yeteneğine sahiptir. Atatürkçülük, akılcılığa ve bilime önem verir. Akılcılık, insanların doğru karar vermesi, bilimsel davranması ve başarılı uygulamalar yapabilmesi için sağlam fikirlere dayanmaktır.

Atatürk “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” özdeyişi ile milletimize gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemesinden ve teknolojiden yararlanılmasını istemiştir. Bu düşüncesini her yerde tekrarlamıştır. Akıl, mantık ve zeka ile hareket etme bizim özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin belgesidir. Bundan sonra çok önemli zaferlere kavuşacağız; fakat bu zafer, süngü zaferleri değil, bilim ve teknik zaferleri olacaktır. Dünyada her şey için, uygarlık için, başarı için en geçekçi yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.”

Atatürk’ün akılcılığa verdiği önem ile ilgili sözleri nelerdir?

“Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. Bir insan başının ifade etmeyeceği hiçbir şeyi düşünemiyorum.”

“İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir.”

“Ülkemizin en bayındır, en latif, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz? Orduların yönetiminde, bilim ve fen ilkelerini kılavuz edinmektir. Ulusumuzu yetiştirmek için temel olan okullarımızın, yüksek okullarımızın kurulmasında aynı yolu izleyeceğiz.”

“Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur.”

“Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ilerlemelerin bir an yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun için bütün bilim ve fen adamlarının bu konuda çalışmayı bir namus borcu bilmesi gerekir.”

“Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.”

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir