A Harfi ile Başlayan Kelimeler

Gece, ay, yıldızlar ve bulutlar

A Harfi ile Başlayan Kelimeler

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Acil kelimesinin sözlük anlamı: Hemen yapılması gereken, ivedi.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Abdest kelimesinin sözlük anlamı: Yüzü (ağız, burun dâhil), dirseklerle birlikte elleri, topuklarla beraber ayakları yıkamak ve başı (kulaklar ve ense dâhil) mesh etmek biçiminde yapılması gereken temizlik.

Âbid kelimesinin sözlük anlamı: Allah’ın (c.c.) emirlerine titizlikle uyan, ibadete düşkün, ibadet eden, kulluk eden kimse.

Abur cubur kelimesinin sözlük anlamı: Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Adalet kelimesinin sözlük anlamı: Hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme.

Aday kelimesinin sözlük anlamı: Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse.

Âdet kelimesinin sözlük anlamı: Herkes tarafından uyulan hal, olagelmiş, alışılmış şey, usûl, görenek.

Adil kelimesinin sözlük anlamı: Adaletten, doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli.

Adres kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimsenin arandığında bulunabileceği, genellikle oturduğu yer.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Afet kelimesinin sözlük anlamı: Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım.

Afiş kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Ahlak kelimesinin sözlük anlamı: 1. İnsanın yaratılışından gelen özellikleri ile insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranışlar.
2. İnsanın, iyi veya kötü olarak vasıflandırmaya yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlarının bütünü.

Aile kelimesinin sözlük anlamı: Anne, baba, çocuklar ve kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Ajans kelimesinin sözlük anlamı: Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Akraba kelimesinin sözlük anlamı: Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler.

Akrostiş kelimesinin sözlük anlamı: Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş şiir.

Aksaklık kelimesinin sözlük anlamı: Gerektiği gibi işlememe, düzensizlik, ârıza, pürüz.

Aktif kelimesinin sözlük anlamı: Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Al kelimesinin sözlük anlamı: Kanın rengi, kızıl, kırmızı.

Albüm kelimesinin sözlük anlamı: Fotoğraf, pul, resim gibi şeyleri dizip bakmaya yarayan bir tür defter.

Alerji kelimesinin sözlük anlamı: Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepki. Bazı canlıların birtakım yiyeceklere, ilaçlara karşı hastalık derecesinde gösterdikleri aşırı tepki.

Alem kelimesinin sözlük anlamı: 1. İşâret, alâmet, nişan, sembol.
2. Sancak, bayrak.
3. Kubbe, minâre ve bayrak direklerinin en üst kısmında bulunan ay veya lâle biçimindeki süslü tepelik, mahçe.

Âlem kelimesinin sözlük anlamı: Yerde ve gökte yaratılmış olan şeylerin bütünü, kâinat, evren.

Alet kelimesinin sözlük anlamı: 1. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne. 2. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç.

Alfabe kelimesinin sözlük anlamı: Bir dildeki harflerin belirli bir sıraya dizilmiş harf bütünü

Algı kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Algılamak kelimesinin sözlük anlamı: Bir olayı veya bir nesnenin varlığını duyu organlarıyla fark etmek.

Algoritma kelimesinin sözlük anlamı: Bir problemi çözmek, belirli bir amaca ulaşmak ya da bir işi gerçekleştirmek için tasarlanan yoldur. Algoritma yardımıyla bir iş adım adım gerçekleştirilebilir.

Alışkanlık kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olma durumu.

Alışveriş kelimesinin sözlük anlamı: Satın alma ve satma işi.

Âlim kelimesinin sözlük anlamı: Bilgin, iyi bilen, hakkıyla bilen, bilgili.

Allah (c.c.) kelimesinin sözlük anlamı: Kâinatın ve bütün varlıkların yaratıcısı olan tek ve yüce varlığın özel ismidir.

Alternatif kelimesinin sözlük anlamı: 1.Seçenek.2. Değişik farklı.

Altyapı kelimesinin sözlük anlamı: Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Ambalaj kelimesinin sözlük anlamı: Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plastik vb. malzeme.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Ana duygu kelimesinin sözlük anlamı: Bir metinde verilmek istenen ve okuduğumuzda ya da dinlediğimizde bizde oluşan temel duyguya ana duygu denir. Ana duygu metnin bütününden çıkarılır.

Ana fikir kelimesinin sözlük anlamı: Bir parçada, metinde ya da paragrafta anlatılmak istenen asıl düşünceye, verilmek istenen asıl mesaja ‘ana fikir’ denir. Bir duyguyu, bir düşünceyi belirtmek için yazılan metinlerin yazılma amacına ana fikir denir.

Anı kelimesinin sözlük anlamı: Yaşanmış olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz.

Anıt fikir kelimesinin sözlük anlamı: Önemli olayları hatırlatan yapı. Büyük bir kişinin tarih boyunca anılması için yapılan, sembol niteliğinde yapı.

Anonim kelimesinin sözlük anlamı: Yazanı ve yapanı belli olmayan eser.

Anons kelimesinin sözlük anlamı: Sesli duyuru.

Ant kelimesinin sözlük anlamı: Yemin.

Antik kelimesinin sözlük anlamı: İlk Çağ’daki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.

Antika kelimesinin sözlük anlamı: Eski dönemlere ait olan eserler.

Antrenman kelimesinin sözlük anlamı: Herhangi bir konuda hazırlık.

Antrenör kelimesinin sözlük anlamı: Spor takımlarını çalıştıran kimse.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Araç kelimesinin sözlük anlamı: 1. Bir işin yapılmasında kullanılan her türlü şey. 2. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne.

Araştırma kelimesinin sözlük anlamı: Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma, araştırı.
Armağan kelimesinin sözlük anlamı: 1. Birini hoşnut etmek için verilen şey, hediye. 2. Ödül.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Asma kelimesinin sözlük anlamı: Belirli bir tür üzüm veren bitki.

Astronot kelimesinin sözlük anlamı: Uzay adamı. Uzay gemisini uzayda yöneten, uzayda araştırmalar yapan yıldızlar arası uzay yolcusu.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Aşı kelimesinin sözlük anlamı: Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış sıvı.

Aşevi kelimesinin sözlük anlamı: Yoksullara parasız yemek yedirilen veya dağıtılan yer.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Atasözü kelimesinin sözlük anlamı: Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş, halk tarafından benimsenmiş, öğüt verici nitelikte söz.

Atık kelimesinin sözlük anlamı: Kullanılmayacak kadar eskimiş, yıpranmış veya çöp durumuna gelmiş, geri dönüşümü yapılabilen maddeler. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanım dışı kalmış ve atılmış olan kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde.

Atlas kelimesinin sözlük anlamı: Yüzü parlak, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türü.

A Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Ay kelimesinin sözlük anlamı: Dünya’nın uydusu olan gök cismi.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir