Yönler nelerdir? Yönümüzü nasıl buluruz?

Yönler nelerdir?

Yönler nelerdir? Yönümüzü nasıl buluruz?

Güneş’in konumunun gün içerisinde değişip değişmediğini gözlemleyiniz.

Güneş:
– Sabah olduğunda görünmeye başlarım. Benim sabahları doğduğum yön “doğu”dur.
– Doğduktan sonra yavaş yavaş yükselirim. Öğlen olduğunda tam tepede görünürüm. Ardından yavaş yavaş alçalmaya başlarım.
– Akşam olduğunda doğduğum yerin tam karşısından batarım. Yani artık beni göremezsiniz. Battığım yönün adı “batı”dır.

Dört ana yön vardır. Bunlardan ikisini, yani “doğu” ve “batı”yı öğrendiniz. Diğer ana yönler “kuzey” ve “güney”dir. Bu yönleri de Güneş sayesinde bulabilirsiniz.
Ayakta durup kollarınızı iki yana açınız. Sağ kolunuzu Güneş’in doğduğu yöne doğru uzatınız. Yani sağ kolunuzla doğuyu gösteriniz. Sol kolunuzun Güneş’in battığı yönü, yani batıyı gösterdiğini fark ettiniz mi? Bu durumdayken “kuzey” yönü önünüzdedir. Arkanızda ise “güney” yönü yer alır.

Herhangi bir yerin, bilinen başka yerlere göre nerede olduğunu belirtir. Yönler ana ve ara yönler olarak ikiye ayrılır. Başlıca dört ana yön vardır. Bunlar; kuzey, güney, doğu ve batıdır.

Yön tayininde kullanılan en basit yöntem Güneş’in doğuş ve batış yönlerine bakmaktır. Güneş’in doğduğu yön doğu, battığı yön ise batıdır. Yaşadığımız yerin, evimizin, okulumuzun nerede olduğunu biliriz. Bunu bir başkasına tarif ederken sağında, solunda, arkasında, yanında, aşağısında neler olduğunu söyleriz.

Okulumuzun, evimizin, mahallemizin nerede olduğunu yönlerden yararlanarak tarif ederiz. Örneğin evimizin nerede olduğu sorulduğunda, “Marketin kuzeyindedir.” diye cevap veririz. Ayrıca ilimizin, bölgemizin bulunduğu yerleri belirtirken de yönlerden yararlanırız.

Yönümüzü bulmak için pusulayı kullanırız. Bunun yanında doğadan yararlanarak da yönümüzü bulabiliriz.

Pusula ile en doğru ve güvenilir bir şekilde yönümüzü bulabiliriz. Düz bir yere konulan pusulanın ibresindeki renkli uç daima kuzeyi gösterir.

Güneşin doğduğu tarafa sağ kolumuzu uzatırsak sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, ön tarafımız kuzeyi, arka tarafımız ise güneyi gösterir.

Güneşli bir günde öğle vakti güneş tam tepede iken yere dikilen bir çubuğun gölgesinin bulunduğu taraf kuzeyi gösterir.

Bulutsuz, açık bir havada gece gökyüzünde gördüğümüz en parlak yıldız Kutup Yıldızı’dır. Kutup Yıldızı kuzeyi gösterir.

Karıncaları hepiniz bilirsiniz, onlar çok çalışkandır. Yuvalarına sürekli yiyecek taşır. Karınca yuvalarının ağzı güneyi gösterir. Kuzey tarafında ise soğuktan korunmak için toprak yığıntısı bulunur.

Ağaçların ve kayaların yosun tutan tarafları da kuzey yönünü gösterir.

Yön bulma yöntemleri nelerdir?

Büyük kayaların ve bazı ağaçların kuzey yönüne bakan taraflarında yosun oluştuğunu görürüz. Buna göre yüzümüz kuzeye bakacak şekilde vücudumuzu çeviririz. Kollarımızı açarız. Sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, önümüz kuzeyi, arkamız ise güneyi gösterir.

Doğada bulunan çeşitli canlıların yaşam biçimlerini inceleyerek yönümüzü bulabiliriz. Örneğin karıncalar, yuva yaparken çıkardıkları toprakları, yuvanın kuzeyine yığarlar. Yuvanın ağzı ise güney yönüne doğru bakar. Bu bilgiyi kullanarak yönümüzü belirleyebiliriz.

Geceleyin Kutup Yıldızı’ndan yararlanarak yönümüzü bulabiliriz. Kutup Yıldızı daima kuzeyi gösterir. Çok parlak bir yıldız olduğu için de onu kolaylıkla fark edebiliriz. Kutup Yıldızı ile kuzey yönünü bulduktan sonra sağımız doğuyu, solumuz batıyı ve arkamız da güneyi gösterecektir.

Güneş’in doğuşuna ve batışına göre yönlerimizi bulabiliriz. Güneş’in doğduğu yön doğu, battığı yön batıdır. Güneş’in
doğduğu yöne yüzümüzü dönelim. Önümüz doğuyu, arkamız batıyı, sağımız güneyi, solumuz kuzeyi gösterir.

Yön bulmakta kullanılan aletin adı pusuladır. Pusulanın orta kısmında hareketli bir ibre vardır. Bu ibrenin boyalı  kısmı (kırmızı ucu) kuzeyi gösterir. Kuzey yönünü bulduktan sonra diğer yönleri de bulabiliriz.

Doğadan yararlanarak yönümüzü nasıl buluruz?

Yönümüzü bulabilmek için güneşten yararlanabiliriz. Sağ kolumuzu güneşin doğduğu tarafa gelecek şekilde kollarımızı açalım. Bu durumda sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, önümüz kuzeyi, arkamız ise güneyi gösterir.

Doğada bulunan çeşitli canlıların yaşam biçimlerini inceleyerek yönümüzü bulabiliriz. Örneğin karıncalar, yuva yaparken çıkardıkları toprakları, yuvanın kuzeyine yığarlar. Yuvanın ağzı ise güney yönüne doğru bakar. Bu bilgiyi kullanarak yönümüzü belirleyebiliriz.

Büyük kayaların ve bazı ağaçların kuzey yönüne bakan taraflarında yosun oluştuğunu görürüz. Buna göre yüzümüz kuzeye bakacak şekilde vücudumuzu çeviririz. Kollarımızı açarız. Sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, önümüz kuzeyi, arkamız ise güneyi gösterir.

Gündüz yönümüzü bazı doğal yöntemleri kullanarak bulabilmeyi öğrendik. Geceleyin ise Kutup Yıldızı’ndan yararlanarak yönümüzü bulabiliriz. Kutup Yıldızı daima kuzeyi gösterir. Çok parlak bir yıldız olduğu için de onu kolaylıkla fark edebiliriz. Kutup Yıldızı ile kuzey yönünü bulduktan sonra sağımız doğuyu, solumuz batıyı ve arkamız da güneyi gösterecektir.

Yön bulmakta kullanılan aletin adı pusuladır. Pusulanın orta kısmında hareketli bir ibre vardır. Bu ibrenin boyalı  kısmı (kırmızı ucu) kuzeyi gösterir. Kuzey yönünü bulduktan sonra diğer yönleri de bulabiliriz. Pusulamız yoksa doğal yön bulma yöntemlerini kullanarak yönümüzü bulabiliriz.

Yönümüzü pusula yardımıyla doğru bir şekilde bulabiliriz. Ancak pusulamız yoksa yönümüzü doğadan yaralanarak da bulabiliriz.

Bunun için güneşin doğuşu ve batışı, ağaçların ve kayaların yosunlu yüzü ve Kutup Yıldızı bize yardımcı olacaktır.

Güneş’e Bakarak Yönümüzü nasıl bulabiliriz?

Güneş sabah doğar, akşam batar?

Güneş her gün aynı yönden doğar. Güneş, doğduğu yönün tam karşısından batar.

Güneş’in doğuşuna ve batışına göre yönlerimizi bulabiliriz. Güneş’in doğduğu yön doğu, battığı yön batıdır. Güneş’in
doğduğu yöne yüzümüzü dönelim. Önümüz doğuyu, arkamız batıyı, sağımız güneyi, solumuz kuzeyi gösterir.

Dört tane ana yön vardır:
1. Doğu
2. Batı
3. Kuzey
4. Güney

Bulunduğumuz yerin nerede olduğunu yönlerle belirtebiliriz. Evimizin yerini tarif ederken “Evimiz okulun doğusunda, caminin kuzeyindedir.” gibi ifadeler kullanabiliriz.

Yönlerin isimlerini noktalı yerlere yazınız.

Noktalı yerlere uygun yön adlarını yazarak tamamlayınız.
1. Güneş her sabah ………………………. yönünden doğar.
2. Güneş her akşam ……………………… yönünden batar.
3. Kollarımızı iki yana açtığımızda sağ kolumuz doğu yönünü gösteriyorsa sol kolumuz ……………….. yönünü gösterir.
4. Sağ kolumuzu doğuya doğru uzatırsak yüzümüz ………… yönüne bakar.
5. Sağ kolumuzu doğuya doğru uzatırsak ………………………… yönü arkamızda kalır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir