Sınıfta uyulması gereken kurallar nelerdir?

Sınıf eşyalarını korumak için neler yapmalıyız?

Sınıfta uyulması gereken kurallar nelerdir?

Sınıfımızdaki kuralları hep birlikte belirlemeliyiz. Belirlenen sınıf kurallarına uymalıyız.

Arkadaşlarımızın sözünü kesmemeliyiz.

Birbirimizin görüş ve önerilerine saygı duymalıyız.

Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız.

Ders sırasında ayakta dolaşmamalıyız.

Ders sırasında başka şeylerle ilgilenmemeliyiz.

Derse zamanında gelmeliyiz.

Dersi dikkatli dinlemeliyiz.

Derste söz alarak konuşmalıyız.

Düşüncelerimizi açıklarken kibar olmalıyız.

Grup çalışmalarında iş birliği içinde olmalıyız.

İşlerimizi yardımlaşarak yapmalıyız.

İzin almadan yerimizden kalkmamalıyız.

Konuşmalarımızda nezaket ifadelerini kullanmalıyız.

Öğretmenimizi, sıramızda oturarak beklemeliyiz.

Parmak kaldırarak söz almalıyız.

Sınıf araç ve gereçlerini dikkatli kullanmalıyız.

Sınıf etkinliklerine katılmalıyız.

Sınıf içi etkinlikleri birlikte planlamalıyız.

Sınıf içindeki etkinliklere katılırken arkadaşlarımızın görüş ve önerilerine saygı duymalıyız.

Sınıfa zamanında girmeliyiz.

Sınıfımızda yapacağımız etkinlikleri, birlikte belirlemeliyiz.

Sınıfımızın temizliğine dikkat etmeliyiz ve sınıfımızı temiz tutmalıyız.

Sınıfın kapısını yavaş açıp yavaş kapatmalıyız.

Sınıfta kimseyi rahatsız etmemeliyiz.

Sınıftaki sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

Teneffüslerde sınıfımızı havalandırmalıyız.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir