İslamın esasları nelerdir?

islam ramazan dua kadın tesettür

İslamın esasları nelerdir?

İslam’ın esasları, Müslümanların inanç ve ibadet hayatının temelini oluşturan, İslam dininin temel prensipleridir. Bu esaslar iki ana gruba ayrılır: İman Esasları (İslam’ın inanç esasları) ve İslam’ın Şartları (İslam’ın ibadet esasları). İşte bu iki grubun detayları:

İman Esasları (Âmentü)

İslam’ın inanç esasları, Müslümanların iman etmeleri gereken altı temel prensibi kapsar. Bu esaslar “Âmentü” olarak bilinir ve şunlardır:

 1. Allah’a İman:
  • Allah’ın varlığına ve birliğine (tevhid) inanmak.
  • Allah’ın sıfatlarına inanmak (örneğin, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, merhametli, adil).
 2. Meleklere İman:
  • Allah’ın yarattığı ve kendilerine özel görevler verdiği meleklerin varlığına inanmak.
 3. Kitaplara İman:
  • Allah tarafından peygamberlere gönderilen kutsal kitaplara inanmak (Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim).
 4. Peygamberlere İman:
  • Allah’ın insanlara doğru yolu göstermek için gönderdiği peygamberlere inanmak. Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna inanmak.
 5. Ahiret Gününe İman:
  • Kıyamet günü, ölümden sonra diriliş, hesap günü, cennet ve cehennemin varlığına inanmak.
 6. Kader ve Kazaya İman:
  • Allah’ın her şeyi bir kader (plan) dahilinde yarattığına ve olayların Allah’ın iradesi doğrultusunda gerçekleştiğine inanmak.

İslam’ın Şartları

İslam’ın ibadet esasları, bir Müslümanın yerine getirmesi gereken beş temel ibadeti kapsar. Bu esaslar “İslam’ın Şartları” olarak bilinir ve şunlardır:

 1. Kelime-i Şehâdet Getirmek:
  • “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû” diyerek Allah’ın birliğine ve Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek.
 2. Namaz Kılmak:
  • Günde beş vakit namaz kılmak. Namaz, Müslümanların Allah’a ibadet etmeleri ve manevi bağlarını güçlendirmeleri için önemlidir.
 3. Oruç Tutmak:
  • Ramazan ayında, imsak vaktinden iftar vaktine kadar oruç tutmak. Oruç, nefsi terbiye etme, sabır ve dayanıklılığı artırma amacı taşır.
 4. Zekat Vermek:
  • Maddi durumu iyi olan Müslümanların, mallarının belirli bir kısmını (genellikle %2,5) ihtiyaç sahiplerine vermesi. Zekat, sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur.
 5. Hac Yapmak:
  • İmkanı olan Müslümanların, ömürlerinde en az bir kez Mekke’ye giderek hac ibadetini yerine getirmesi. Hac, Müslümanlar arasındaki birlik ve kardeşliği pekiştirir.

Sonuç

İslam’ın esasları, bir Müslümanın inanç ve ibadet hayatının temelini oluşturur. İman esasları, Müslümanın Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere inanmasını kapsar. İslam’ın şartları ise kelime-i şehâdet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hac yapmak gibi temel ibadetleri içerir. Bu esaslar, Müslümanların dini kimliklerini, inançlarını ve ibadet pratiklerini belirler ve onların manevi hayatlarını şekillendirir.

You may also like...