İman esasları nelerdir?

namaz dua ibadet iman

İman esasları nelerdir?

İman esasları, İslam dininin temel inançlarını oluşturan ve her Müslümanın kabul etmesi gereken esaslardır. Bu esaslar, İslam dininde iman (inanç) ile ilgili temel prensipleri belirler ve genellikle altı madde halinde ifade edilir. Bu esaslar, “Âmentü” olarak da bilinir. İşte iman esasları:

1. Allah’a İman

 • Allah’ın Varlığı ve Birliği: Allah’ın varlığına ve birliğine (tevhid) inanmak, O’nun eşi ve benzeri olmadığını kabul etmek.
 • Sıfatları: Allah’ın ezeli ve ebedi olduğu, her şeyi bildiği, her şeye gücü yettiği ve her yerde hazır ve nazır olduğu gibi sıfatlarına inanmak.

2. Meleklere İman

 • Varlıkları: Meleklerin varlığına inanmak.
 • Görevleri: Meleklerin Allah tarafından verilen görevleri yerine getirdiğine inanmak. Başlıca melekler arasında Cebrail (vahiy meleği), Mikail (doğa olayları meleği), İsrafil (kıyamet meleği) ve Azrail (ölüm meleği) yer alır.

3. Kitaplara İman

 • Kutsal Kitaplar: Allah tarafından gönderilmiş olan kutsal kitapların varlığına inanmak. Bunlar arasında Tevrat (Musa’ya), Zebur (Davut’a), İncil (İsa’ya) ve Kur’an-ı Kerim (Muhammed’e) bulunur.
 • Kur’an-ı Kerim: Kur’an’ın son ve değişmez ilahi kitap olduğuna inanmak.

4. Peygamberlere İman

 • Peygamberlerin Gönderilişi: Allah’ın, insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler gönderdiğine inanmak.
 • Son Peygamber: Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna inanmak ve onun getirdiği mesajı kabul etmek.

5. Ahiret Gününe İman

 • Ölüm ve Sonrası: Ölümden sonra bir hayat olduğuna, kıyametin kopacağına ve yeniden dirilişe inanmak.
 • Hesap ve Mizan: İnsanların dünyada yaptıkları işlerden dolayı ahirette hesap vereceklerine, iyilik ve kötülüklerin tartılacağına inanmak.
 • Cennet ve Cehennem: İyilerin cennete, kötülerin cehenneme gideceğine inanmak.

6. Kader ve Kazaya İman

 • Kader: Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına ve her şeyin Allah’ın takdiri (kader) doğrultusunda gerçekleştiğine inanmak.
 • Kaza: Allah’ın belirlediği bu kaderin, zamanı geldiğinde gerçekleşeceğine inanmak.

Sonuç

Bu iman esasları, Müslümanların inanç sisteminin temelini oluşturur. Her Müslüman, bu esaslara inanmak ve bu inançlarını hayatlarına yansıtmakla yükümlüdür. Bu inançlar, İslam dininin inanç boyutunu tanımlar ve Müslümanların dini kimliklerinin merkezinde yer alır.

You may also like...