Nüfusumuzun özellikleri nelerdir?

Nüfusumuzun özellikleri nelerdir?
Bir devletin en önemli görevleri; vatandaşlarının huzur ve güvenliğini sağlamak, ülkeyi ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkındırmaktır.