İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolü nedir?

İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolü nedir? Mektup, yüzyıllarca haberleşme aracı olarak kullanıldı. Günümüzde ise mektubun kullanımı azaldı. Mektupla kurulan iletişimin çok daha fazlası cep telefonuyla yapılabilmekte, kitle iletişim araçları baş döndüren bir...