İnsanın aklı, iradesi ve kaderi arasında nasıl bir ilişki vardır?

İnsanın aklı, iradesi ve kaderi arasında nasıl bir ilişki vardır? Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. İnsan, bu özgür irade ve akıl sayesinde iyiyi kötüye, doğruyu da...