Her şeyin bir düzen ve uyum içinde olması ile kader arasında ne tür bir ilişki vardır?

Her şeyin bir düzen ve uyum içinde olması ile kader arasında ne tür bir ilişki vardır? Her şeyin bir düzen ve uyum içinde olmasının anlamı nedir? Allah’ın (c.c.) her şeyi belli bir ölçü, düzen...