İnsan vücudundaki eklemleri tanıyalım etkinliği 1

Amaç: İnsan vücudunu oluşturan eklemleri, farklı modeller hazırlayarak tanımak