Basamak değerleri tablosu etkinliği 1

Şifreyi Buluyorum
• Aşağıda istenenleri basamak değerleri tablosunda bularak, karşılık gelen harfleri belirleyiniz.
• Bulduğunuz harfleri şifre bölümüne yerleştiriniz ve şifreyi bulunuz.