Ahlak

Ahlak Ahlak ne demektir? Ahlak kelimesinin anlamı nedir? Ahlak, insanların toplum içindeki eylemlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla kabul edilen ilkeler bütünüdür. Ahlak kelimenin en basit anlamıyla, neyin doğru neyin yanlış sayıldığı ya...