G harfi ile başlayan İngilizce kelimeler

tarafından
1
G harfi ile başlayan İngilizce kelimeler

G harfi ile başlayan İngilizce kelimeler

Greeting kelimesinin Türkçe’si: Selamlama, tebrik, karşılama