E Harfi ile Başlayan Kelimeler

Ekmek

E Harfi ile Başlayan Kelimeler

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Edille-i şer’iyye kelimesinin sözlük anlamı: Şer’î deliller anlamına gelen edille-i şer’iyye, dinî hükümlerin dayandığı kaynaklara denir.

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Egemenlik kelimesinin sözlük anlamı: Bağımlı olmama. Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdürme durumu.

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Emanet kelimesinin sözlük anlamı: Dilimizde çokça kullanılan kelimelerden birisi olan emanet kelimesi Arapça kökenlidir. Emanet etmek, kişilerin herhangi bir şeyini geçici süreyle koruma altına alınmasını isteme durumudur. Verilen emanetler, sahibi tarafından bir süre sonra aynı şekilde geri alınır.
1- Birine geçici olarak bırakılan ve teslim alınan kişice korunması gereken eşya, kimse vb. inam, vedia.
2- Bir kimse ile birine gönderilen şey.
3- Bir eşyanın ücret karşılığı geçici bir süre bırakıldığı yer.
Emanet kelimesi cümlede nasıl kullanılır?
– Allah emanetini alsın da kurtulayım.
– Bir şeyi emanet etmek istediğimizde dostumuza güvenebiliriz.
– Emaneti olanlar burada her vakit bunlarla ilgilenecek bir çırak bulurlar.
– İstanbul’dan getirdiğim emanetinizi akşam benden alınız.
Emanet kelimesi ile ilgili atasözleri ve deyimler
– Emanet ata binen tez iner
– Emanet bırakmak (veya etmek veya vermek)
– Emanete hıyanet olmaz
– Emanet eşeğin yuları gevşek olur
– Emanet hayvanın (veya eşeğin) kuskunu (veya paldımı) yokuşta kopar
Empati kelimesinin sözlük anlamı:
Kişinin kendisini başka birinin yerine koyarak söz konusu kişinin duygularını ve düşüncelerini anlayabilmesi.

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Enerji kelimesinin sözlük anlamı:  Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç.
Engelli kelimesinin sözlük anlamı: Vücudunda eksik ya da kusuru olan.

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Eser kelimesinin sözlük anlamı: Emek sonucu ortaya konan ürün.

Esnek kelimesinin sözlük anlamı: Bir dış gücün etkisi altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elastik.

Estağfirullah kelimesinin sözlük anlamı: Allah’tan (c.c.) af ve bağışlanma isterim

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Eş kelimesinin sözlük anlamı: Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzeri.
Eşya kelimesinin sözlük anlamı: Çeşitli amaçlarla kullanılan, taşınabilir cansız şeyler.

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Etki kelimesinin sözlük anlamı: Bir kişi veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesiri.
Etkinlik kelimesinin sözlük anlamı: 1. İnsanın çevreyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi. 2. Bir konu için hazırlanmış, araç-gerecin kullanıldığı uygulamalı çalışmalardır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir