E Harfi ile Başlayan Kelimeler

Ekmek

E Harfi ile Başlayan Kelimeler

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Ebedî kelimesinin sözlük anlamı: Sonsuz, ölümsüz.

Edille-i şer’iyye kelimesinin sözlük anlamı: Şer’î deliller anlamına gelen edille-i şer’iyye, dinî hükümlerin dayandığı kaynaklara denir.

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Egemenlik kelimesinin sözlük anlamı: Bağımlı olmama. Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdürme durumu.

Egzoz kelimesinin sözlük anlamı: Motorlarda yanan akaryakıtın gazı.

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Ekonomi kelimesinin sözlük anlamı: İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü.

Elçi kelimesinin sözlük anlamı: Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse.

Elektronik atık kelimesinin sözlük anlamı: Kullanım ömrünü tamamlamış, ancak çeşitli işlemlerden geçirilerek geri dönüştürülebilecek elektronik eşyalara denir.

Elverişli kelimesinin sözlük anlamı: Uygun, müsait.

Emanet kelimesinin sözlük anlamı: Dilimizde çokça kullanılan kelimelerden birisi olan emanet kelimesi Arapça kökenlidir. Emanet etmek, kişilerin herhangi bir şeyini geçici süreyle koruma altına alınmasını isteme durumudur. Verilen emanetler, sahibi tarafından bir süre sonra aynı şekilde geri alınır.
1- Birine geçici olarak bırakılan ve teslim alınan kişice korunması gereken eşya, kimse vb. inam, vedia.
2- Bir kimse ile birine gönderilen şey.
3- Bir eşyanın ücret karşılığı geçici bir süre bırakıldığı yer.
Emanet kelimesi cümlede nasıl kullanılır?
– Allah emanetini alsın da kurtulayım.
– Bir şeyi emanet etmek istediğimizde dostumuza güvenebiliriz.
– Emaneti olanlar burada her vakit bunlarla ilgilenecek bir çırak bulurlar.
– İstanbul’dan getirdiğim emanetinizi akşam benden alınız.
Emanet kelimesi ile ilgili atasözleri ve deyimler
– Emanet ata binen tez iner
– Emanet bırakmak (veya etmek veya vermek)
– Emanete hıyanet olmaz
– Emanet eşeğin yuları gevşek olur
– Emanet hayvanın (veya eşeğin) kuskunu (veya paldımı) yokuşta kopar

Emin kelimesinin sözlük anlamı: Güvenilir, inanılır, itimat edilir (kimse).

Emniyet kelimesinin sözlük anlamı: Tehlikeden uzak bulunma, korkusuzluk, güvenlik.

Empati kelimesinin sözlük anlamı: Kişinin kendisini başka birinin yerine koyarak söz konusu kişinin duygularını ve düşüncelerini anlayabilmesi.

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Enerji kelimesinin sözlük anlamı:  1- Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç. 2- Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.

Enerji santrali kelimesinin sözlük anlamı: Sanayi ya da yerleşim birimlerinde kullanılmak üzere elektrik ya da ısı enerjisi üreten tesis.

Enfeksiyon kelimesinin sözlük anlamı: Mikropların hastalığa yol açması.

Enfes kelimesinin sözlük anlamı: Çok kıymetli, nefis, güzel.
Engelli kelimesinin sözlük anlamı: Vücudunda eksik ya da kusuru olan.

Enstrüman kelimesinin sözlük anlamı: Çalgı.

Erdem kelimesinin sözlük anlamı: Güzel ahlak, doğruluk, olgunluk, üstünlük, değer, kıymet, fazilet.

Erozyon kelimesinin sözlük anlamı: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma.

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Esenlik kelimesinin sözlük anlamı: Esen olma, sağlık, âfiyet, selâmet.

Eser kelimesinin sözlük anlamı: Emek sonucu ortaya konan ürün.

Esmâ-i hüsnâ kelimesinin sözlük anlamı: Allah’ın (c.c.) zatını, sıfatlarını ve fiillerini en güzel şekilde tanımlayan Allah’a (c.c.) ait güzel isimler.

Esnek kelimesinin sözlük anlamı: Bir dış gücün etkisi altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elastik.

Estağfirullah kelimesinin sözlük anlamı: Allah’tan (c.c.) af ve bağışlanma isterim

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Eş kelimesinin sözlük anlamı: Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzeri.
Eşya kelimesinin sözlük anlamı: Çeşitli amaçlarla kullanılan, taşınabilir cansız şeyler.

E Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Etki kelimesinin sözlük anlamı: Bir kişi veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesiri.
Etkinlik kelimesinin sözlük anlamı: 1. İnsanın çevreyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi. 2. Bir konu için hazırlanmış, araç-gerecin kullanıldığı uygulamalı çalışmalardır.

Evlat kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk.

Evren kelimesinin sözlük anlamı: Kâinat, cihan, âlem, kozmos.

Evrensel kelimesinin sözlük anlamı: Dünya çapında, cihanşümul, âlemşümul, üniversal.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir