Çevremizi korumanın önemi nedir?

Çevre doğa dünya

Çevremizi korumanın önemi nedir?

Yaşadığımız çevrenin düzenli ve temiz olması önemlidir. Canlılar böyle ortamlarda daha sağlıklı ve huzurlu olurlar. Yaşadığımız çevrede pek çok canlı ve cansız varlık vardır. Canlının yaşadığı ortam o canlının yaşam alanıdır. Toprak, hava, su ise yaşam alanının cansız unsurlarıdır. Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için toprak, hava ve suya ihtiyaç duyarlar.

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için üretim ve tüketim faaliyetleri yaparlar.

Arabalar, fabrikalar ve çöpler havaya çeşitli gazlar yayar. Bu gazları solumak canlıların sağlığını olumsuz etkiler.

Lağım suları, çöpler ve diğer atıklar; nehirlere, göllere ve okyanuslara ulaşırsa orada yaşayan canlılara zarar verir.

Hava ve su kirliliği toprağın da kirlenmesine sebep olur.

Ozon Tabakası
Dünya’yı kuşatan ozon tabakası Güneş’in zararlı ışınlarına karşı bir kalkan görevi görür. Hava kirliliği bu tabakaya büyük zarar verir.

Çevrede bulunan her şey denge içinde olmalıdır. Bu denge bozulduğunda ortaya çevre sorunları çıkar. Çevre sorunlarının başında kirlilik gelir. Çevreyi insanlar kirletir. Çevre kirliliğini de insanlar çözmelidir. Ülkemizde, bu konuda çalışmalar yapan çevreci kuruluşlar vardır.

Ülkemizdeki çevreci kurum ve kuruluşları nelerdir?

Yemek pişirmek, ısınmak ve makineleri çalıştırmak için enerji tüketiriz. Günümüzde kömür, petrol, gaz gibi yakıtlar ihtiyacımızı karşılamaktadır. Bu kaynaklar tükenebilen kaynaklardır. Güneş ışığı ve rüzgâr ise tükenmeyen yani yenilenebilir kaynaklardır. Bu kaynaklar çevre kirliliğine de neden olmaz. Bu tür enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması gerekir. Böylece tükenebilir enerji kaynaklarını da tüketmemiş oluruz.

Güneş panelleri sayesinde ekonomik olarak sıcak su ve elektrik elde ederiz.

Rüzgâr türbinleri, enerji üretmek için rüzgar kuvvetini kullanır. Rüzgâr estiği zaman kanatları döner ve elektrik üretir.

Dünya’da kullanılan enerjinin çok azı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor.

Aşağıda çevre kirliliği ile ilgili çeşitli sorunlar yazılmıştır.
– Hava, su, toprak çeşitli nedenlerle her geçen gün kirleniyor.
– Büyük şehirlerde çevre kirliliği nedeniyle yaşam zorlaşıyor.
– Dünya’mız giderek ısınıyor.
– Pek çok hastalık artıyor.
– Doğal kaynaklarımız tükeniyor.
Bu sorunları çözmek için neler yapılabilir?

Doğal çevreyi korumak için yapabilecekleriniz nelerdir?

Her birimiz:
✓ Doğal kaynakları tasarruflu kullanabilir,
✓ Atıkların geri dönüşümüne katkıda bulunabilir,
✓ Yürüme mesafesindeki yerlere yürüyerek gidebilir,
✓ Çevre koruma çalışmalarına katılabilir,
✓ Yaşadığımız çevreyi koruma çalışmalarına destek olabiliriz.

Ne kadar çevrecisiniz?
Aşağıdaki seçeneklerden kaç tanesi sizi tarif ediyor? Sonuç sizin ne kadar çevreci olduğunuzu ölçecek.
1. Kısa mesafelerde yürümeyi tercih ederim.
2. Uzun mesafelerde toplu taşıma araçlarını tercih ederim.
3. Çöplerimi ayrıştırarak atarım.
4. Doğaya hiçbir şekilde çöp atmam.
5. Suyu boşa harcamam.
6. Atık pilleri pil kumbaralarına atarım.
7. Gereksiz naylon poşet kullanmam.
8. ‘’Doğada çözünür’’ temizlik ürünleri almayı tercih ederim.
9. Mutfakta artan yağları asla lavaboya dökmem.
10. Çiçekleri koparmam, ezmem, onlara zarar vermem.
11. Kitaplarımı ve defterlerimi düzenli kullanırım.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ve yanlış olanları ayırt edin.
1. Defterlerimizi ve kitaplarımızı düzenli ve temiz kullanmalıyız.
2. Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak için uğraşmamalıyız.
3. Evin içinde dışarıda giydiğimiz ayakkabılarla dolaşmalıyız.
4. Sıralarımızın üzerini karalamamalıyız.
5. Dışarıdan eve geldiğimizde hemen ellerimizi yıkamalıyız.
6. Park ve bahçelerdeki çiçekleri koparmalıyız.
7. Geri dönüşümü olan atıkları ayırarak atmalıyız.
8. Doğal kaynakların tükenebileceğini unutmamalıyız.
9. Bitkilere ve hayvanlara zarar vermeliyiz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir