Çalışarak Allah’ın yardımına güvenmek nasıl olur?

Tevekkül nedir?

Çalışarak Allah’ın yardımına güvenmek nasıl olur?

Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım.

İnsanın başarılı olmasını sağlayacak en doğru yol çalışmaktan geçer. Çalışıp çaba gösteren, üreten insanlar, emeklerinin karşılığında hedeflerine ulaşırlar. Kimsenin hakkını yememenin, kimseye muhtaç olmamanın huzuru ve mutluluğuyla yaşarlar. Dürüstçe çalışmanın sonunda gelen başarının tadını çıkarırlar. Allah da böyle insanları sever.

Dinimiz çalışmaya önem vermiştir. Kur’an’da, “İnsan için ancak çalıştığı vardır.” (Necm suresi, 39. ayet.) ayetiyle çalışmanın önemi vurgulanmış, insanlar çalışmaya teşvik edilmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) (Sallallâhü aleyhi ve sellem ifadesinin kısaltılmışıdır. Allah Hz.Muhammed’e rahmet etsin, ona iyilik ve güzellikler
versin, demektir.) de “İnsan, kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir.” (Buharî, Camiu’s, Sahih, Büyû, 15.) hadisiyle çalışıp emek harcayarak elde edilen kazancın değerini ifade etmiştir.

İslam dini insanlara çalışmayı emreder.

Dinimiz bizden dürüstçe çalışmamızı, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemizi, başarılı olmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermemizi ister. Tüm bunları yaptıktan sonra da Allah’a güvenmemizi, ondan yardım istememizi, çalışmamızın sonucunu Allah’tan beklememizi emreder. Buna Allah’a tevekkül etmek denir. Doğru yapılan tevekkülün sonucunda Allah, çalışmamızı karşılıksız bırakmaz. Bizi başarılı kılar, güzel sonuçlara ulaştırır.

Tevekkül anlayışı nasıl başarı getirir?

Derslerini dinleyen, tekrarlarını yapan, sorumluluklarını yerine getiren, sınavlarına çalışan bir öğrenci düşünelim.

Derslerine önem vermeyen, öğretmenini dinlemeyen, sorumluluklarını yerine getirmeyen, düzenli ve planlı çalışmayan bir başka öğrenci daha düşünelim.

Bu iki öğrencinin tevekkül anlayışının nasıl olacağını düşünelim.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir