Bölük ve Basamak Kavramı

Doğal sayılarda bölük ve basamak nedir?

Bölük ve Basamak Kavramı Nedir? Doğal Sayılarda Bölük ve Basamak

Basamak: Doğal sayılarda rakamların yazıldığı kısıma basamak denir.

Bölük: Doğal sayıları daha kolay okumak ve yazmak için sağdan sola doğru üçlü gruplara ayırırız. Bu üçlü gruplara bölük denir.  Bölükler en sağındaki basamakların ismini alırlar. Her basamak sağındaki basamağın on katına eşittir.

Örnek: 537 609 sayısında 609 birler bölüğü, 537 binler bölüğüdür.
Okunuşu: Beş yüz otuz yedi bin altı yüz dokuz
Sağdan sola doğru basamaklar:
9 Birler basamağı
0 Onlar basamağı
6 Yüzler basamağı
7 Binler basamağı
3 On binler basamağı
5 Yüz binler basamağı

Sayı: 457 268 726
Milyonlar
Bölüğü
Binler
Bölüğü
Birler
Bölüğü
Yüz Milyonlar On Milyonlar Milyonlar Yüz Binler On Binler Binler Yüzler Onlar Birler
4 5 7 2 6 8 7 2 6
Okunuşu: Dört yüz elli yedi milyon iki yüz altmış sekiz bin yedi yüz yirmi altı

Sayı:5 782 (5 binler bölüğü, 782 birler bölüğü) Okunuşu: Beş bin yedi yüz seksen iki
Sayı:36 428 (36 binler bölüğü, 428 birler bölüğü)
Okunuşu: Otuz altı bin dört yüz yirmi sekiz
Sayı:863 079 (863 binler bölüğü, 079 birler bölüğü)
Okunuşu: Sekiz yüz altmış üç bin yetmiş dokuz

Doğal sayılarda bölük ve basamak nedir?

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir