Ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır

Gittiğimiz yolda, tuttuğumuz işte ilerlemek istiyorsak acele edip telâşa düşmemeliyiz.