Şol cennetin ırmakları

Şol cennetin ırmakları
Akar Allah deyü deyü