Seherde açılan güller hürmetine

Seherde açılan güller hürmetine
Rükuda bükülen beller hürmetine