Bir görevde, bir işte kullanma

İş verme veya işgücünün çalışması
İstihdam, ekonominin bir parçası