İslamiyet’in yayılışı ne zaman ve nasıl oldu?

İslamiyet, Mekke’de doğup dünyaya Medine’den yayıldığı için Hicaz Bölgesi, İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir.