Bir metni oluşturan ögeler nelerdir?

Bir metin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.