Dünya’nın katmanları nelerdir?

Dünya’mız alttan ve üstten basık, yanlardan şişkin bir küreye benzemektedir. İç içe geçmiş katmanlardan oluşmuştur.