Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın,

Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bir Yolcuya, Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir!. Bu ıssız, gölgesiz yolun...