Yerleşme ve seyahat özgürlüğü nedir?

yht hızlı tren ulaşım sefer seyahat

Yerleşme ve seyahat özgürlüğü nedir?

Seyahat etmek bir özgürlüktür.
Pasaport yurt dışına çıkışta gerekli olan bir belgedir.

5490 Numaralı Nüfus Hizmetleri Kanunu Bildirim yükümlülüğü

ANAYASA MADDE 50- (2) Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.

Yeni bir yere yerleştiğinizde en geç 20 iş günü içinde bulunduğunuz yerin nüfus müdürlüğüne ikametgâh kaydınızı yaptırmak için başvurmanız gerektiğini, başvurmazsanız para cezası ödeyeceğinizi biliyor muydunuz?

Bir yerden bir yere seyahat etmek ya da yerleşmek isteyen bir vatandaş nüfus cüzdanına ve pasaporta ihtiyaç duyar?

Günümüzde ulaşım teknolojisindeki gelişmeler sayesinde insanlar daha rahat ve hızlı bir şekilde seyahat edebilmektedir. Bu da gezi, dinlenme, ziyaret, eğlence, çalışma, eğitim vb. gibi nedenlerle seyahat edenlerin sayısını bir hayli artırmıştır. Buna paralel olarak insanların bir yerden başka bir yere yerleşmesi de kolaylaşmıştır.

Son yıllarda ülkemizde hava ve demir yolu ulaşımında konfor ve hız artmış, bu durum seyahat edenlerin sayısında da artışa neden olmuştur.

Hiç şüphesiz ki seyahat etmek ve bir yere yerleşmek her vatandaşın hakkıdır. Vatandaş, bu hakkını istediği zaman ve istediği yerde, istediği şekilde kullanmakta özgürdür. Bu durum Anayasa’nın yanda yer alan maddesinde belirtilmiş ancak bu hak aynı madde de belirtilen nedenlerle sınırlandırılmıştır.

Yerleşme ve seyahat hürriyeti

ANAYASA MADDE 23- Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek, amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.

Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

yht hızlı tren ulaşım sefer seyahat

Bildirim süresi ve güncelliği

ANAYASA MADDE 51- (1) 50’nci maddede sayılan adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. Ancak yerleşim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmî kuruma yapılan müracaatlarda adres değişikliğine ilişkin beyan, ilgilisi tarafından adres beyan formuna işlenerek nüfus müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili kuruma teslim edilebilir. Bu beyan formları ilgili kurumlarca en geç on iş günü içinde kurumun bulunduğu yerin ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir.

İdari para cezaları

MADDE 68- (1)
c) Mülki idare amirince bu Kanun’un 50’nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 250 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 TL idari para cezası verilir.

Yerleşme ve seyahat hakkı bazı durumlarda yasalara uygun olarak sınırlandırılmaktadır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir