Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri Test Soruları

dünya güneş

Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafındaki bir tam dönüşünün süresini
vermektedir?
A. 1 gün B. 1 yıl C. 1 ay D. 2 yıl

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam dolanımının süresini
vermektedir?
A. 1 gün B. 10 ay C. 2 yıl D. 1 yıl

3. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin bir sonucu
değildir?
A. Gece ve gündüzün oluşumu
B. Bir yılın oluşması
C. Bir günün oluşması
D. Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor görünmesi

4. Dünya’nın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Güneş, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
B. Dünya, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
C. Dünya, Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar..
D. Dünya sabittir, Güneş Dünya’nın çevresinde dolanma hareketi yapar.

5. I. Dünya sadece gündüzleri Güneş çevresinde döner.
II. Dünya geceleri Ay’ın etrafında döner.
III. Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da dolanır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I B. Yalnız III C. I ve II D. I, II ve III

6. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin Dünya’nın hareketleri ile ilgili söyledikleri
doğrudur?
A. Dünya’nın bir yüzü gündüzü yaşarken diğer yüzü de gündüzü yaşar.
B. Dünya, Güneş’in çevresini 2 yılda dolanır.
C. Dünya’nın kendi çevresinde dönüşü ile gece ve gündüz oluşur.
D. Dünya sürekli değil, belli zamanlarda kendi çevresinde döner.

7. I. Kayaçları farklı yapan maddelerdir.
II. Doğal yollarla oluşan belli özellikteki katı maddelerdir.
III. Ayna, ampul gibi günlük yaşantımızdaki eşyaların yapımında kullanılır.
Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mineral B. Maden C. Kayaç D. Taş

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Yer kabuğunda kayaç adı verilen maddeler bulunur.
B. Madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır.
C. Yer kabuğunun kalınlığı Dünya’nın her yerinde aynıdır.
D. Mineraller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir.

9. Yer altından çıkarılan madenler günlük yaşantımızda pek çok alanda kullanılır.
Buna göre aşağıda bazı madenler ve bunların kullanım alanları eşleştirilerek
verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Maden Kullanım alanı
A. Demir Otomobil yapımında
B. Bakır Mutfak eşyaları yapımında
C. Alüminyum Uçak yapımında
D. Taş kömürü İnşaatların yapımında

10. Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz?
A. Kemik parçası B. Kulak parçası C. Boynuz D. Diş

11. Kültürümüzde önemli yeri olan semah gösterisinde
semazenler kendi etrafında dönüş hareketi
yapar. Semazenlerin yaptığı bu hareket aşağıdaki
cisimlerin hangisinin hareketine örnek verilebilir?
A. Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşüne
B. Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşüne
C. Dünya’nın bir yüzünün Güneş’e dönük olmasına
D. Güneş’in gökyüzündeki hareketine

Cevap Anahtarı:
1.A 2.D 3.B 4.C 5.B 6.C 7.A 8.C 9.D 10.B 11.A

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir