Vecizeler, Özdeyişler

Vecizeler

Vecizeler, Özdeyişler

Vecize nedir? Özdeyiş neye denir?

Bir konu üzerine en çok bilinmesi gereken şeyi birkaç kelimeyle ve çarpıcı bir biçimde anlatan, bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde belirten, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlere vecize ya da özdeyiş denir.

Vecizelerin atasözlerinden farkı, söyleyeninin ya da yazanın bilinmesidir. Vecizeler, bağımsız bir eser halinde yazılabildikleri gibi, bir yazarın eserlerinde dağınık olarak da bulunabilir. Vecizeler de atasözleri gibi yaşanan olaylardan, gözlemlerden edinilen tecrübelerden çıkarılan sonuçlara, derslere dayanır.

Vecizelerin özellikleri nelerdir?

1- Bir yargıyı bildirmektedir.
2- Doğruyu, güzeli ve önemli olanı belirtir.
3- Kısa ve özlü sözlerdir.
4- Söyleyeni belli olan sözlerdir.

Örnek vecizeler, özlü sözler, özdeyişler

Bir okul açan bir hapishane kapatır. (Victor Hugo)

Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. (Einstein)

Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. M. Kemal ATATÜRK

Cumhuriyet, erdem ve ahlaka dayanan bir yönetimdir. M. Kemal ATATÜRK

Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve koruyacak olan sizlersiniz. M. Kemal ATATÜRK

En verimli yağmur alın teridir. (Cenap Şahabettin)

Ey yükselen yeni nesil! İstikbâl sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz. M. Kemal ATATÜRK

Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizsiniz. M. Kemal ATATÜRK

Hayatta en gerçek yol gösterici ilimdir. (Atatürk)

İnsan haklarına saygı göstermeyen kişi ve milletler asla barışı sağlayamazlar. M. Kemal ATATÜRK

İnsanlığa başlıca borcumuz: Bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır. (Şemsettin SAMİ)

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. M. Kemal ATATÜRK

Müzik hayatın sevinci, neşesi, ruhu ve her şeyidir. Mustafa Kemal Atatürk

“Okumaya vakit ayır, okuma bilginin pınarıdır.” İzzet BAYSAL

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Mustafa Kemal ATATÜRK

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.