Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 1

Öğretmen

Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 1

Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 1

1.Öğrenme sürecinde değerlendirme yaparken kullanılan tekniklerden biri de yumruk yapmadır. Öz değerlendirme tekniği olan yumruk yapmada öğrenciler öğrenmelerini tablodaki gibi bir elinin parmaklarını kullanarak birden beşe sıralarlar. Tablonun doğru alabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gereklidir?
2. Ağırlıklı olarak hatırlama ve anlama düzeyindeki sorulara yönelik geri bildirim sağlar. Doğru ve yanlış gibi sınırlı geri bildirimler için daha uygundur. Bilgi verilen Web 2.0 aracı aşağıdakilerden hangisidir?
3. Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımın, öğrenme araştırma ve stillerine dayandırıldığı bilim insanları arasında hangisi yoktur?
4. Ülkemizde program geliştirme alanına önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Selahattin Ertürk eğitim programını hangisi ile tanımlamıştır?
5. Eğitim programının temel sorunları üzerine değinen ve bu konuyla ilgili 1918 yılında ilk kitabını yazan bilim insanı hangisidir?
6. WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından “plastik denizi” olma riskiyle karşı karşıya olduğu açıklanan deniz hangisidir?
7. Eğitim programının ne olduğu ile ilgili literatürde farklı tanımlamalar yapılmıştır. Buna göre aşağıda verilen eğitim programı tanımı ve bilim insanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
8. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Metin Bey, ders kapsamında öğrencileri “Malazgirt 1071” filmine izlemeye götürmüştür. Buna göre Metin Bey’in hangi programı uyguladığı söylenebilir?
9. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtılması hangi program türünün uygulanmasına örnek verilebilir?
10. Aşağıdakilerden hangisi “farklılaştırılmış öğretim modeli'nin özelliklerinden biri değildir?
11. Johan Rockström öncülüğünde bir grup bilim insanının 2009 yılında yayımladığı “Gezegenin Sınırları: İnsanlık İçin Güvenli Alanı Araştırmak” isimli bilimsel makalede, gezegenimizde yaşamın sürmesi için kaç kritik eşik belirlenmiştir?
12.Küresel sera gazı salınımlarına en fazla hangi sektör neden olmaktadır?
13.Küresel ısınma için “kırmızı alarm” ve “geri dönülmez eşik” olarak değerlendirilen yüzey sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
14. Aşağıdakilerden hangisi en fazla “doğal karbon yutağı”dır?
15.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı “Sürekli İzleme Merkezi ve Çevre Referans Laboratuvarı” hangi ilimizdedir?
16.Birleşmiş Milletlerin “Uluslararası Okyanus Bilimleri On Yılı” olarak ilan ettiği dönem hangi yıllar arasını kapsar?
17. “Sürdürülebilir kalkınma” kavramı ilk kez kaç yılında tanımlanmıştır?
18.Türkçe Öğretmeni Betül Hanım, 5. sınıfa başlayan öğrencilere “farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı” uygulamaya karar vermiş ve ilk derste sınıfa aşağıdaki konuşmayı yapmıştır: • “Burada olmanızdan, sizi daha iyi tanıyacak olmaktan çok memnunum ve sınıfa önemli deneyimler ve özellikler getirdiğinizin farkındayım.” • “Bu sınıfta ve dünyada önemli olduğunuzdan, olabildiğince hızlı ve çok büyümenize yardımcı olmak için çok çalışacağım.” • “Her zaman ilk denemenizde her şeyi doğru yapamayabilirsiniz. Ben de sizin için ve sizinle başarınızı geliştirecek yaklaşımlar bulmak için çalışacağım.” • “Sizi dinleyeceğim, sizden öğreneceğim, sizi sınıfımızda gözlemleyeceğim, ilerlemenizi inceleyeceğim ve rehberliğinizi isteyeceğim.” Buna göre Betül Hanım’ın, farklılaştırılmış sınıfta hangi mesajı öğrencilere ilettiği söylenemez?
19.Farklılaştırılmış bir sınıfta öğrenciler; I. Dil II. Cinsiyet III. Din IV. Öğrenme biçimi V. Öğrenme hızı özelliklerinin hangilerinde farklılık gösterirler?
20.Portfolyo sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 1
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

CEVAP ANAHTARI
1. B
2. A
3. E
4. D
5. E
6. C
7. C
8. D
9. C
10. A
11. C
12. E
13. B
14. D
15. C
16. C
17. B
18. E
19. D
20. C

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.