Toplumda ve okulda uymamız gereken demokratik uygulamalar nelerdir?

Demokratik ortamı nasıl geliştirebiliriz?

Toplumda ve okulda uymamız gereken demokratik uygulamalar nelerdir?

Demokratik Uygulamalar nelerdir?

Demokratik uygulama nedir?

Okulda uyulması gereken demokratik uygulamalar nelerdir?

Sınıfta sınıf başkanını seçimle belirlemek daha uygun bir yöntemdir. Bunun nedeni, sınıfta çoğunluğun seçtiği bir başkan daha uyumlu olacaktır. Çünkü çoğunluğun dilek ve istekleri seçilen başkan tarafından yerine getirilecektir.

Toplumda ve Okulumuzdaki demokratik uygulamalara örnekler

Fiziksel ve kişisel özellikleri farklı olanlara saygı gösterilmesi

Herşeyi konuşup tartışabilmek ve bu doğrultuda hareket etmek

Sınıf başkanlığı için seçim yapılması

Sınıf başkanını ve kulüp üyelerini sınıfça seçmek

Sınıfta sınıf başkanını sınıf çoğunluğu ile seçmek

Sorumlulukların zamanında yerine getirilmesi

Sorunların demokratik yollarla çözülmesi

Derste öğretmenden söz alarak konuşulması

Öğretmenimizin sınıfta herkese söz hakkı vermesi

Öğretmenlerin her öğrenciye eşit davranması

Kantinde alışveriş yapan öğrencilerin sıraya girmesi ve birbirlerine saygı göstermesi

Öğrencilerin de okulla ilgili görüşlerini rahat bir şekilde dile getirmesi

Öğretmenlerimizle ve büyüklerimizle beraber fikir alışverişinde bulunmak

Öğrencileri soru sormaya, karşı görüşü varsa ifade etmeye ve tartışmaya özendirmek

Seçimlerde duygusal davranmak yerine adayları kişisel yeterliliklerine göre değerlendirmek

Yeni kararları almak ya da önceden alınan kararları değiştirmek için grup tartışmaları düzenlenmek

Karşıt görüşlere yer vermek

İlişkilerin sağlıklı bir biçimde sürmesi için, karşılıklı çatışmaları büyütmeden ve karşılıklı olarak hoşnut olunabileceği şekilde çözümler üretmek

Kendini karşısındaki kişinin yerine koymak, olaylara karşıdaki kişinin gözüyle de bakmak

Okuldaki demokratik ortamın geliştirilmesi için nasıl katkıda bulunabiliriz?

Seçimlere aday olarak ve oy vererek

Öğretmeninizi ve söz alıp konuşan arkadaşlarımızı sabırla dinleyerek

Düşüncelerimizi açıkça dile getirerek

Başkalarının düşüncelerine saygı göstererek

Grup çalışmalarında görevimizi yerine getirerek

Sorunlar karşısında demokratik çözüm yolları üreterek

Demokratik uygulamaların üstünlüklerini, okul yaşantımızda, hayatımızın farklı yerlerinde ve evrelerinde görebiliriz.

Demokratik uygulamalar iletişim becerilerimizi geliştirir.

Okulda ve hayatın farklı alanlarında demokratik ortamın geliştirilmesinde katkıda bulunmalıyız.

Okulda karşılaştığımız sorunlara yönelik demokratik çözümler geliştirmeliyiz. Sınıfta söz alarak sırayla konuşmak ve karşıdakini sabırla dinlemek çok önemlidir.

Demokratik uygulamalar olmayınca hayatımızın bir çok yerinde farklı sorunlar yaşarız. Evde, ailede, toplumda, sınıfta ve okulda demokratik uygulamaların korunması ve geliştirilmesi için yapılabilecek ne varsa yapmaya çalışmalıyız.

Sorun çözmede demokratik yolları aramalı ve demokratik yolların sorunları azaltacağını fark etmeli ve bilmeliyiz. Demokratik uygulamalar, okul dışındaki günlük yaşamlarımızda da önemlidir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir