Tekerleme nedir?

Tekerlemeler

Tekerleme nedir?

Ağızda yuvarlanan veya saçma sapan, eş sesli kelimelerle kurulan, kelime ve ses benzerliklerinden yararlanılarak oluşturulan, yarı anlamsız, söyleyişi hoşa giden, masal, hikaye, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde veya bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli cümleciklere ya da sözcüklere tekerleme denir.

Tekerlemeler niçin ve nerelerde kullanılır?

Hoşça vakit geçirmek, konuşma kabiliyeti kazanmak, oyunlarda eş ve ebe seçmek için tekerlemeler kullanılır. Masalların baş, orta ve sonunda, çocuk oyunlarında, tiyatro, gösteri, anonim edebiyat türlerimiz olan masal, halk hikâyeleri, bilmece, meddah, karagöz, orta oyunu, köy seyirlik oyunları gibi geleneksel halk tiyatrosu türlerinde vb. bazı edebi türlerinde kullanılırlar.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir