Tarihten günümüze tiyatro nasıl gelişmiştir?

Tiyatro

Tarihten günümüze tiyatro nasıl gelişmiştir?

Tarih boyunca toplumlar değiştikçe toplumlarla birlikte tiyatro da değişmiştir. Eski çağlarda, tiyatrolar dağların ve tepelerin yamaçlarında kurulmuştur.

Romalılar döneminde, taştan yapılmış büyük alanlarda tiyatro gösterileri yapılırken, zamanla opera binaları yapılmıştır.

Eski Yunan döneminde tiyatro çok zenginleşip gelişmiştir. Komedi, trajedi ve dram türlerindeki tiyatro eserleri çoğalmıştır. Sofokles, Aristophanes o dönemin tanınmış tiyatro yazarlarıdır. İngiltere ve Fransa’da tiyatro hızla gelişmiştir. Shakespeare çok yönlü tiyatro eserleri yazmıştır.

18.yüzyıldan sonra ise tiyatro bir sanat kolu olarak kabul görmüş ve tiyatro için okullar açılmıştır.

Ülkemizde 19. yüzyıla kadar kukla, gölge oyunu, meddahlık ve orta oyunu çeşitleri sunulmaktaydı. 19. yüzyıldan itibaren tiyatro eserleri yazılıp sahneye konmaya başlanmıştır. Bugün tiyatro; Devlet Tiyatroları, Belediye Tiyatroları ve özel tiyatro sahnelerinde izlenmektedir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir