Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Haziran 2021

T Harfi ile Başlayan Kelimeler

T Harfi ile Başlayan Kelimeler

T Harfi ile Başlayan Kelimeler

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Taharet kelimesinin sözlük anlamı: Temizlik. Necaset ve hadesten temizlenmektir.
Tahıl kelimesinin sözlük anlamı: Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb. hasat edilen ürünler ile tohumlarının genel adı, hububat.
Tahlil kelimesinin sözlük anlamı: Bir maddenin birleşimindeki cisimlerin özelliklerini anlamak için yapılan işlem.
Tahmin kelimesinin sözlük anlamı: Önceden düşünülen şey.
Tahriş olmak kelimesinin sözlük anlamı: Derinin hafif derecede yanması, kızarması, kaşınması.
Taklit kelimesinin sözlük anlamı: Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma.
Tank kelimesinin sözlük anlamı: Zırhlı ve silahlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı.
Tarhana kelimesinin sözlük anlamı: İçine domates, biber, soğan, kokulu otlar, süt veya yoğurt katılan; mayalanmış ve kurutularak ufalanmış hamur vb.nden yapılan çorba malzemesi.
Tarif kelimesinin sözlük anlamı: Bir işin yapılış yöntemini açıklama ve belirtme.
Tarif etmek kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyin bulunduğu yeri çevresindekileri belirterek tanımlamak, anlatmak.
Tarihçe kelimesinin sözlük anlamı: Bir olay veya nesnenin özet olarak yazılmış tarihi.
Tarihî kelimesinin sözlük anlamı: Tarihle ilgili, tarihsel.
Tarihî yapı kelimesinin sözlük anlamı: Unutulmayan, anılma değeri olan mimarlık eserleri.
Tasarruf kelimesinin sözlük anlamı: 1. Para biriktirme, artırım yapma, para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, tutum. 2. Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım.
Tasma kelimesinin sözlük anlamı: Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ.
Taş kelimesinin sözlük anlamı: Taş nedir? Taş ne demektir? 1. Yer kabuğu kütlesinden kopmuş sert madde 2. iğneleyici söz. (mecaz anlam) 3. kimyasal bileşimi ve fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden tuzlarından ve oksitlerinden alan, katı, sert ve sağlam madde.
Taş kelimesi ile ilgili örnek cümleler:
1. Alaçatı sokaklarının her bir yanı taş evlerle doludur.
2. Her konuşmasında bana da taş atmasa olmaz.
Tavaf kelimesinin sözlük anlamı: Kâbe’yi sola alıp Hacerülesved’in hizasından başlayarak yedi defa Kâbe etrafında dönmek.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı
Tecessüs kelimesinin sözlük anlamı: bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmaktır. Gizli kalması istenilen bir durumu öğrenmeye çalışmak.
Tedavi kelimesinin sözlük anlamı: Hastalığı iyileştirmek.
Tedbir kelimesinin sözlük anlamı: Önlem. Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol.
Tehlike kelimesinin sözlük anlamı: Büyük zarara ve yok olmaya yol açabilecek durum.
Tekerleme kelimesinin sözlük anlamı: Birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı.
Teknoloji kelimesinin sözlük anlamı: 1. Yaşamımızı kolaylaştırmak amacıyla bilimsel ilerlemelerden yararlanılarak geliştirilen araç, gereç ve uygulamaların tümü 2. Bir alandaki araç, gereç ve aletleri kapsayan uygulama bilgisi. 3. İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü.

Teknolojik kelimesinin sözlük anlamı: Teknoloji ile ilgili.
Telaffuz kelimesinin sözlük anlamı:
Söyleyiş.
Telaşlanmak kelimesinin sözlük anlamı: Sıkıntı duyarak acele etmek, endişelenmek.
Temel kelimesinin sözlük anlamı: En önemli, belli başlı.
Temsil kelimesinin sözlük anlamı: Birinin veya bir topluluğun adına davranma.
Temsilci kelimesinin sözlük anlamı: Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse.
Teneffüs kelimesinin sözlük anlamı: Dinlenmek için verilen ara.
Tepe etmek kelimesinin sözlük anlamı: Çevresine göre yüksek yer.
Tercih etmek kelimesinin sözlük anlamı: Uygun olanı seçmek, belirlemek.
Teşhis kelimesinin sözlük anlamı: Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı
Tıkaç kelimesinin sözlük anlamı: Herhangi bir şeyin deliğini veya ağzını tıkamaya yarayan nesne.
Tıkır kelimesinin sözlük anlamı:
Birbirine vuran, çarpan şeylerin çıkardığı ses.
Tını kelimesinin sözlük anlamı: Bir cismin titreşiminden çıkan sesi.
Tıp kelimesinin sözlük anlamı: Hastalıkları iyileştirmek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü.

Tıslamak kelimesinin sözlük anlamı: Kaz, kedi, yılan gibi hayvanların “tıs” diye ses çıkarması.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı
Tiyatro kelimesinin sözlük anlamı: 1. insan hayatında geçmiş, geçebilecek olayların benzetme yoluyla belli yerlerde bir seyirci topluluğu önünde canlandırılması sanatı 2. insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı 3. İzleyiciler önünde sergilenen oyunların ve dram, komedi vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı
Tohum kelimesinin sözlük anlamı: Yeni bir bitkinin oluşmasını sağlayan tane.

Ton kelimesinin sözlük anlamı: İnsan veya çalgı sesinin yükseklik, alçaklık derecesi.
Toplantı kelimesinin sözlük anlamı: Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi.
Toplu taşıma kelimesinin sözlük anlamı: Bir şehir halkının ulaşım gereksiniminin, çok sayıda insan taşımaya elverişli büyük taşıma araçlarıyla karşılanmasını sağlayan ulaşım sistemi.
Torun kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı
Tören kelimesinin sözlük anlamı: Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı
Tramvay kelimesinin sözlük anlamı: Kent içinde yolcu taşımasında kullanılan özel raylar üzerinde hareket eden yolcu taşıtı.
Trafik kelimesinin sözlük anlamı: 1. Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılması, gidiş geliş. 2. Ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayaların tümü.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı
Turist kelimesinin sözlük anlamı: Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen.

Turşu kelimesinin sözlük anlamı: Tuzlu suda, sirkede bırakılarak özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve.
Tutum kelimesinin sözlük anlamı: Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.
Tutumlu kelimesinin sözlük anlamı: Aşırı harcamalardan kaçınan.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı
Tüketici kelimesinin sözlük anlamı: Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, üretici karşıtı.

Türkü kelimesinin sözlük anlamı: Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.