T Harfi ile Başlayan Kelimeler

Trafik kazası Dikkat

T Harfi ile Başlayan Kelimeler

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Tabela kelimesinin sözlük anlamı: Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta veya sac parçası, levha.

Tabiat kelimesinin sözlük anlamı: Doğa.

Taharet kelimesinin sözlük anlamı: Temizlik. Necaset ve hadesten temizlenmektir. taharet: Temiz olma, temizlik. İslam dininde ibadetten önce vücudu ve giyecekleri namaza engel olan kirlerden ve pisliklerden arındırmak şeklindeki temizlik.

Tahakkuk kelimesinin sözlük anlamı:

Arapça kökenli bir kelime olan tahakkuk, Türkçede genellikle belgelerde karşılaşılan bir kelimedir. Tahakkuk, gerçekleşme ya da yerine gelme anlamında kullanılan bir kelimedir. Tahakkuk kelimesi genellikle resmi yazılı belgelerde kullanılır. Tahakkuk kelimesi genellikle çalışan kişiler tarafından bilinir ve kullanılır. Arapça kökenli olan bu sözcük sık sık kullanıldığından bilinmesi gereken sözcükler arasında yer alır. Tahakkuk, gerçekleşme ya da yerine gelme, olma anlamlarında kullanılmaktadır. Bir hizmet ya da bir ürün alırken sözleşmelerin içinde tahakkuk kelimesi ile karşılaşmak mümkündür. Burada temel anlatı sözleşmenin yerine gelmesi ya da bu sürenin gerçekleştirilmesi anlamındadır. Türk Dil Kurumuna bakıldığı zaman tahakkuk kelimesinin anlamı gerçekleşme, yerine gelme demektir.

Tahıl kelimesinin sözlük anlamı: Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb. hasat edilen ürünler ile tohumlarının genel adı, hububat.

Tahlil kelimesinin sözlük anlamı: Bir maddenin birleşimindeki cisimlerin özelliklerini anlamak için yapılan işlem.

Tahmin kelimesinin sözlük anlamı: Önceden düşünülen şey.

Tahriş olmak kelimesinin sözlük anlamı: Derinin hafif derecede yanması, kızarması, kaşınması.

Tahterevalli kelimesinin sözlük anlamı: İki ucuna birer kişi oturup karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan, ortasından bir yere dayalı tahta veya metal araç.

Takdir kelimesinin sözlük anlamı: Beğenme, güzel bulduğunu, beğendiğini belirtme.

Taklit kelimesinin sözlük anlamı: Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma.

Tan yeri kelimesinin sözlük anlamı: Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer.

Tank kelimesinin sözlük anlamı: Zırhlı ve silahlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı.
Tarhana kelimesinin sözlük anlamı: İçine domates, biber, soğan, kokulu otlar, süt veya yoğurt katılan; mayalanmış ve kurutularak ufalanmış hamur vb.nden yapılan çorba malzemesi.

Tapınak kelimesinin sözlük anlamı: İbadet etmek için yapılmış yapı, mabet, ibadethane.

Tarım kelimesinin sözlük anlamı: Bitki ve hayvan ürünlerinin üretilmesi.
Tarif kelimesinin sözlük anlamı: Bir işin yapılış yöntemini açıklama ve belirtme.
Tarif etmek kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyin bulunduğu yeri çevresindekileri belirterek tanımlamak, anlatmak.
Tarihçe kelimesinin sözlük anlamı: Bir olay veya nesnenin özet olarak yazılmış tarihi.
Tarihî kelimesinin sözlük anlamı: Tarihle ilgili, tarihsel.

Tarihî yapı kelimesinin sözlük anlamı: Unutulmayan, anılma değeri olan mimarlık eserleri.

Tasarım kelimesinin sözlük anlamı: Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı.

Tasarruf kelimesinin sözlük anlamı: 1. Para biriktirme, artırım yapma, para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, tutum. 2. Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım.

Tasma kelimesinin sözlük anlamı: Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ.

Taş kelimesinin sözlük anlamı: Taş nedir? Taş ne demektir? 1. Yer kabuğu kütlesinden kopmuş sert madde 2. iğneleyici söz. (mecaz anlam) 3. kimyasal bileşimi ve fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden tuzlarından ve oksitlerinden alan, katı, sert ve sağlam madde.
Taş kelimesi ile ilgili örnek cümleler:
1. Alaçatı sokaklarının her bir yanı taş evlerle doludur.
2. Her konuşmasında bana da taş atmasa olmaz.

Tatbikat kelimesinin sözlük anlamı: Uygulama.

Tavaf kelimesinin sözlük anlamı: Kâbe’yi sola alıp Hacerülesved’in hizasından başlayarak yedi defa Kâbe etrafında dönmek.

Tavsiye kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyin yapılıp yapılmamasını öğütleme, o hususta yol gösterme.

Taziye kelimesinin sözlük anlamı: Ölen kimsenin yakınlarına başsağlığı dileme.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Tecessüs kelimesinin sözlük anlamı: bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmaktır. Gizli kalması istenilen bir durumu öğrenmeye çalışmak.

Tedavi kelimesinin sözlük anlamı: Hastalığı iyileştirmek.

Tedbir kelimesinin sözlük anlamı: Önlem. Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol.

Tehlike kelimesinin sözlük anlamı: Büyük zarara ve yok olmaya yol açabilecek durum.

Tekbir kelimesinin sözlük anlamı: Büyük görme, yüceltme, ululama, büyüklüğünü kabullenme.

Tekerleme kelimesinin sözlük anlamı: Birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı.

Teknoloji kelimesinin sözlük anlamı: 1. Yaşamımızı kolaylaştırmak amacıyla bilimsel ilerlemelerden yararlanılarak geliştirilen araç, gereç ve uygulamaların tümü 2. Bir alandaki araç, gereç ve aletleri kapsayan uygulama bilgisi. 3. İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü.

Teknolojik kelimesinin sözlük anlamı: Teknoloji ile ilgili.

Tekstil kelimesinin sözlük anlamı: Dokuma. Dokumacılık.

Telaffuz kelimesinin sözlük anlamı: Söyleyiş.

Telaşlanmak kelimesinin sözlük anlamı: Sıkıntı duyarak acele etmek, endişelenmek.

Temel kelimesinin sözlük anlamı: En önemli, belli başlı.

Temsil kelimesinin sözlük anlamı: Birinin veya bir topluluğun adına davranma.

Temsilci kelimesinin sözlük anlamı: Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse.

Teneffüs kelimesinin sözlük anlamı: Dinlenmek için verilen ara.

Tepe etmek kelimesinin sözlük anlamı: Çevresine göre yüksek yer.

Terbiye kelimesinin sözlük anlamı: İstenilen şekilde yetişmesini sağlamak için bir kimseye gerekli bilgi ve nitelikleri kazandırma, eğitme.

Tercih etmek kelimesinin sözlük anlamı: Uygun olanı seçmek, belirlemek.

Teselli kelimesinin sözlük anlamı: Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme.

Testere kelimesinin sözlük anlamı: Ağaç, demir vb. şeyleri kesmeye yarayan, genellikle üçgen biçiminde dişleri olan, dar ve uzunca çelik araç.

Teşhis kelimesinin sözlük anlamı: Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma.

Tevhid kelimesinin sözlük anlamı: Yüce Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, tek ve eşsiz olduğuna inanma, ona hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadeti yalnızca Allah (c.c.) için yapma.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Tıkaç kelimesinin sözlük anlamı: Herhangi bir şeyin deliğini veya ağzını tıkamaya yarayan nesne.

Tıkır kelimesinin sözlük anlamı: Birbirine vuran, çarpan şeylerin çıkardığı ses.

Tını kelimesinin sözlük anlamı: Bir cismin titreşiminden çıkan sesi.

Tıp kelimesinin sözlük anlamı: Hastalıkları iyileştirmek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü.

Tıslamak kelimesinin sözlük anlamı: Kaz, kedi, yılan gibi hayvanların “tıs” diye ses çıkarması.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Tiyatro kelimesinin sözlük anlamı: 1. insan hayatında geçmiş, geçebilecek olayların benzetme yoluyla belli yerlerde bir seyirci topluluğu önünde canlandırılması sanatı 2. insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı 3. İzleyiciler önünde sergilenen oyunların ve dram, komedi vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Tohum kelimesinin sözlük anlamı: Yeni bir bitkinin oluşmasını sağlayan tane.

Ton kelimesinin sözlük anlamı: İnsan veya çalgı sesinin yükseklik, alçaklık derecesi.

Topaç kelimesinin sözlük anlamı: Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak.

Toplantı kelimesinin sözlük anlamı: Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi.

Toplu taşıma kelimesinin sözlük anlamı: Bir şehir halkının ulaşım gereksiniminin, çok sayıda insan taşımaya elverişli büyük taşıma araçlarıyla karşılanmasını sağlayan ulaşım sistemi.

Torun kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Tören kelimesinin sözlük anlamı: Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi.

Tövbe kelimesinin sözlük anlamı: İnsanın, bilerek veya bilmeyerek yaptığı hata, kusur, büyük ve küçük günahlarından dolayı pişman olup bir daha aynı günahları yapmamaya karar vererek vazgeçmesi.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Tramvay kelimesinin sözlük anlamı: Kent içinde yolcu taşımasında kullanılan özel raylar üzerinde hareket eden yolcu taşıtı.
Trafik kelimesinin sözlük anlamı: 1. Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılması, gidiş geliş. 2. Ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayaların tümü.

Trafo kelimesinin sözlük anlamı: Yüksek gerilim hattından aldığı elektriği şehrin şebekesinde kullanılabilecek seviyeye düşüren dönüştürücünün bulunduğu yer.

Traverten kelimesinin sözlük anlamı: Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, pamuk taşı.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Tuğla kelimesinin sözlük anlamı: Killi çamurun pişirilmesiyle yapılan, duvar örmekte kullanılan yapı malzemesi.

Turist kelimesinin sözlük anlamı: Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen.

Turizm kelimesinin sözlük anlamı: Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi.

Turnuva kelimesinin sözlük anlamı: Oyuncu veya takımlar arasında sırayla yapılan yarışma dizisi.

Turşu kelimesinin sözlük anlamı: Tuzlu suda, sirkede bırakılarak özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve.

Tutum kelimesinin sözlük anlamı: Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

Tutumlu kelimesinin sözlük anlamı: Aşırı harcamalardan kaçınan.
Tutumlu kelimesinin Türkçe sözlük anlamı, “harcama ve tüketimde ölçülü, dikkatli davranan, tasarruflu olan” anlamına gelir. Tutumlu insanlar genellikle kaynaklarını dikkatli ve ölçülü bir şekilde kullanırlar, israftan kaçınırlar ve gelecekteki ihtiyaçları için tasarruf yaparlar.

Tutumlu kelimesi ile ilgili örnek cümleler:
Arkadaşım Özge, gereksiz harcamalardan kaçınan tutumlu birisidir.

T Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Tüccar kelimesinin sözlük anlamı: Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse.

Tüketici kelimesinin sözlük anlamı: Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, üretici karşıtı.

Tülbent kelimesinin sözlük anlamı: İnce ve seyrek dokunmuş, hafif ve yumuşak pamuklu bez.

Tünel kelimesinin sözlük anlamı: Bir yandan öbür yana geçebilmek için yer altında, genellikle dağların içinde açılan yol.

Türbin kelimesinin sözlük anlamı: Su, buhar, gaz ve rüzgarın etkisiyle birtakım özel düzenlemeler yardımıyla dönerek çalışan araç.

Türkü kelimesinin sözlük anlamı: Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir