T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ülkemiz doğal güzellikler, tarihî eserler ve turistik yerler bakımından

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Nelerdir?

taarruz kelimesinin eş anlamlısı: saldırı

taassup kelimesinin eş anlamlısı: bağnazlık

tabaka kelimesinin eş anlamlısı: katman

tabiat kelimesinin eş anlamlısı: doğa

tabii kelimesinin eş anlamlısı: doğal

tabip kelimesinin eş anlamlısı: hekim, doktor

tafsilat kelimesinin eş anlamlısı: ayrıntı

tahakkuk kelimesinin eş anlamlısı: gerçekleşme

tahayyül etmek kelimesinin eş anlamlısı: imgelemek

tahkikat kelimesinin eş anlamlısı: soruşturma

tahmin kelimesinin eş anlamlısı: kestirme, ön kestirme

tahsil kelimesinin eş anlamlısı: öğrenim

tahsisat kelimesinin eş anlamlısı: ödenek, karşılık

takaddüm kelimesinin eş anlamlısı: öncellik

takat kelimesinin eş anlamlısı: güç

takibat kelimesinin eş anlamlısı: kovuşturma

takip etmek kelimesinin eş anlamlısı: izlemek, kovuşturmak

taklit kelimesinin eş anlamlısı: yansılamak, öykünmek

takribi kelimesinin eş anlamlısı: yaklaşık

taksim kelimesinin eş anlamlısı: bölme

taktim etmek kelimesinin eş anlamlısı: sunmak

talebe kelimesinin eş anlamlısı: öğrenci

talep kelimesinin eş anlamlısı: istek

tali kelimesinin eş anlamlısı: ikincil

talih kelimesinin eş anlamlısı: şans

talimat kelimesinin eş anlamlısı: yönerge

tamim kelimesinin eş anlamlısı: genelge

tamir kelimesinin eş anlamlısı: onarım

tane kelimesinin eş anlamlısı: adet

tanık kelimesinin eş anlamlısı: şahit

tansiyon kelimesinin eş anlamlısı: gerilim, kan basıncı

tanzim etmek kelimesinin eş anlamlısı: düzenlemek

tarafsız kelimesinin eş anlamlısı: yansız

taraftar kelimesinin eş anlamlısı: yandaş

tarif kelimesinin eş anlamlısı: tanım

tarif etmek kelimesinin eş anlamlısı: tanımlamak

tarz kelimesinin eş anlamlısı: biçim

tasarruf kelimesinin eş anlamlısı: artırma, tutum, kullanım

tasavvur kelimesinin eş anlamlısı: tasarım

tasdik kelimesinin eş anlamlısı: onay, onaylama

tasvip etmek kelimesinin eş anlamlısı: onamak, uygun bulmak

tatbik kelimesinin eş anlamlısı: uygulama

tatbiki kelimesinin eş anlamlısı: uygulamalı

tatil kelimesinin eş anlamlısı: dinlence

tatil etmek kelimesinin eş anlamlısı: boşlamak, işletmemek, durdurmak

tatmin kelimesinin eş anlamlısı: doyum, doygunluk

tatmin kelimesinin eş anlamlısı: doyurmak

tatminkar kelimesinin eş anlamlısı: doyurucu

taviz kelimesinin eş anlamlısı: ödün

tavsiye kelimesinin eş anlamlısı: öğüt, öğütleme

tayin kelimesinin eş anlamlısı: atama, belirleme

tebliğ kelimesinin eş anlamlısı: bildiri

tecavüz kelimesinin eş anlamlısı: saldırı

techizat kelimesinin eş anlamlısı: donatım

tecil kelimesinin eş anlamlısı: erteleme

tecrit kelimesinin eş anlamlısı: soyutlama

tecrübe kelimesinin eş anlamlısı: deneyim, sınama, deney

tedbir kelimesinin eş anlamlısı: önlem

tedbirli kelimesinin eş anlamlısı: önlemli

tedricen kelimesinin eş anlamlısı: azar azar, yavaş yavaş

tedris kelimesinin eş anlamlısı: öğretim

tedvir etmek kelimesinin eş anlamlısı: yönetmek

teferruat kelimesinin eş anlamlısı: ayrıntı (lar)

teferruat kelimesinin eş anlamlısı: ayrıntılar

tefrik kelimesinin eş anlamlısı: ayrım

tehlike kelimesinin eş anlamlısı: çekince

tekabül kelimesinin eş anlamlısı:

tekamül kelimesinin eş anlamlısı: evrim

teklif kelimesinin eş anlamlısı: öneri

tekniker kelimesinin eş anlamlısı: uygulaman

teknisyen kelimesinin eş anlamlısı: uygulaman

teknoloji kelimesinin eş anlamlısı: uygulayım bilim

teknotrat kelimesinin eş anlamlısı: uyguyımcı

tekrar kelimesinin eş anlamlısı: yineleme

teksif etmek kelimesinin eş anlamlısı: yoğunlaştırmak, koyulaştırmak

tekzip etmek kelimesinin eş anlamlısı: yalanlamak

telaffuz kelimesinin eş anlamlısı: söyleyiş, söyleniş

tele dinamik kelimesinin eş anlamlısı: uz devimsel

teleferik kelimesinin eş anlamlısı: uzaşar

telefon kelimesinin eş anlamlısı: seslek

telegraf kelimesinin eş anlamlısı: uzyazar, uzyazım

telekomand kelimesinin eş anlamlısı: uzgüdüm

teleks kelimesinin eş anlamlısı: uzyazım

telemekanik kelimesinin eş anlamlısı: uzaktarım

telemetri kelimesinin eş anlamlısı: uzölçer

teleobjektif kelimesinin eş anlamlısı: uzmercek

telepati kelimesinin eş anlamlısı: uzsezim, uzsezinim

teleskop kelimesinin eş anlamlısı: uzgözlük

teletayp kelimesinin eş anlamlısı: uzayazım

televizyon kelimesinin eş anlamlısı: uzgöreç, uzgörüm

temas kelimesinin eş anlamlısı: değinme, değinim

teminat kelimesinin eş anlamlısı: güvence

teneffüs kelimesinin eş anlamlısı: solunum

tenkit kelimesinin eş anlamlısı: eleştiri

tenvir kelimesinin eş anlamlısı: aydınlatma

tenzilat kelimesinin eş anlamlısı: indirim

teori kelimesinin eş anlamlısı: kuram

teorik kelimesinin eş anlamlısı: kuramsal

tereddüt etmek kelimesinin eş anlamlısı: duraksamak

terkip kelimesinin eş anlamlısı: bileşim

terminoloji kelimesinin eş anlamlısı: terimler dizgesi

terör kelimesinin eş anlamlısı: yılgı, yıldırı

terörist kelimesinin eş anlamlısı: yıldırgan

tertip kelimesinin eş anlamlısı: düzen, düzenleme

tesadüf kelimesinin eş anlamlısı: rastlantı

tesisat kelimesinin eş anlamlısı: döşem

tespit etmek kelimesinin eş anlamlısı: saptamak

teşebbüs kelimesinin eş anlamlısı: girişim

tetkik kelimesinin eş anlamlısı: incelem

tevhit kelimesinin eş anlamlısı: birleştirme

tez kelimesinin eş anlamlısı: sav

tezahürat kelimesinin eş anlamlısı: gösteri

tezat kelimesinin eş anlamlısı: karşıtlık

ticaret kelimesinin eş anlamlısı: tecim

tolerans kelimesinin eş anlamlısı: hoşgörü

trajik kelimesinin eş anlamlısı: ağlatısal

transformatör kelimesinin eş anlamlısı: değiştirgen

transfer kelimesinin eş anlamlısı: aktarma, geçirme

transplantasyon kelimesinin eş anlamlısı: örgen aktarımı

travers kelimesinin eş anlamlısı: tabanlık

turist kelimesinin eş anlamlısı: gezgin

turistik kelimesinin eş anlamlısı: gezinsel

turizm kelimesinin eş anlamlısı: gezim

turne kelimesinin eş anlamlısı: gezme, gezim

tükenmez kelimesinin eş anlamlısı: bitmez

tümce kelimesinin eş anlamlısı: cümle

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir